Yabancılar İşgal Etmeden Antik Mısır’ı Fethetmiş

Antik Mısır’ı yaklaşık yüzyıl boyunca yöneten gizemli bir yabancı hanedan, bu gücü düşünüldüğü gibi zorla değil, kraliyet ile evlenerek kazanmış.

Dişlerin analizi, burada saray kalıntıları tarafından temsil edilen Antik Mısır’daki Hiksos hanedanının, askeri bir işgal ile değil, kraliyet ailesi ile evlenen göçmen kadınların akını ile güç kazandığını gösteriyor. C: Bietak. ÖAI/OREA

Batı Asya’da bir yerlerden geldiği sanılan Hiksos insanları, yaklaşık 3.650 ila 3.540 yıl önce Mısır’ın 15. hanedanı olarak hüküm sürdü. Daha sonraları, Mısır’da yetişmiş firavunların, bu insanları istilacı olarak nitelendirmelerine rağmen, Hiksos insanlarının Mısırlılara karşı savaştığına dair hiçbir savaş kalıntısı bulunamadı.

Yabancılar devralmadan kısa bir süre önce, Nil Vadisi’ndeki eski Hiksos’un başkenti Tell el-Dab’a’da, çoğu kadın olmak üzere göçmen akını olmuş olabilir.

Biyolojik antropolog Christina Stantis, “Mısır’daki Hiksos insanları, içerden güç alan seçkin bir grup gibi görünüyor.” diyor.

(Mısır’ın En Büyük Kraliyet Düğünlerinden Birinin İçyüzü)

Stantis ve meslektaşı Holger Schutkowski, daha önce Tell el-Dab’a’da ortaya çıkarılan 71 kişinin dişlerinde stronsiyum analizi yaptı. Bu insanların yaklaşık yarısı, Hiksos yönetiminden önce birkaç yüz yıl içinde ölmüştü; geri kalanlar ise Hiksos Hanedanlığı döneminde ölmüştü.

Düzenli olarak yerel bitki ve hayvanları yiyerek kemiklere geçen stronsiyum ölçüleri, bu insanların yaşadığı uzak coğrafi bölgelere işaret ediyor.

Stantis, Hiksos yönetimi Nil Vadisi dışından gelmeden kısa bir süre önce, 27 kadından 21 tanesinin buradaki elit mezarlığına girdiğini söylüyor. Bu dönemden yerel olmayan sadece birkaç elit erkek vardı.

Bu kadın çoğunluklu göç, Hiksos kadınlarının Mısır kraliyet aileleriyle evlendiği senaryoya da uyuyor.

(Antik Mısır Mumyalarının Boyu Kraliyet Ailesinde Ensesti Doğruluyor)

El-Dab’a, Hiksos hanedanlığı döneminde yüksek rütbeli yabancıları çekmeye devam etmişti. Hiksos yönetimi sırasında ölen seçkin bireylerin, erkeklerin ve kadınların yaklaşık yarısı Tell el-Dab’a’ya göç etmişti.

Stantis, “Burası açıkça uluslararası bir şehirdi.” diyor.

İleride yapılacak başka stronsiyum çalışmaları, Tell el-Dab’a’daki yabancıların nereden geldiğini ortaya koyabilir.


Science News. 2 Nisan 2019.

Makale: C. Stantis and H. Schutkowski. Migration into Egypt during the Second Intermediate Period. American Association of Physical Anthropologists annual meeting, Cleveland, May 29, 2019, Cleveland. 

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login