Van’daki Körzüt Kalesi’nde Tapınak ve Çivi Yazılı Bloklar Bulundu

Van’da Urartular döneminde inşa edilen Körzüt Kalesi’nde, tapınak olabilecek bir yapı ve çivi yazısıyla yazılmış iki taş blok bulundu.

Muradiye ilçesine yakın Uluşar Mahallesi’ndeki kayalık alana Urartu Kralı Minua tarafından inşa edilen Körzüt Kalesi kalıntılarının olduğu alanda, Van Müzesi başkanlığında geçen yıl başlatılan kazılar bu sene de devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan’ın bilimsel danışmanlığında 2023 yılında yürütülen kazılarda, tapınak olduğu tahmin edilen bir yapının kalıntısı ortaya çıkarıldı. Söz konusu kalıntıların olduğu alanda ayrıca iki taş blok üzerine altı sıra çivi yazısıyla yazılmış kitabe, iki tandır ve mavi renk sıvalı kerpiçler bulundu.

(İlgili: Van’da Urartulara Ait Anıtsal Yapılar ve Dev Pitoslar Bulundu)

Doç. Dr. Erdoğan, Körzüt Kalesi’ndeki kazılarda ortaya çıkardıklarını yapının, payandalardan ve yazıtlardan yola çıkarak tapınak olabileceğini söylüyor.

“Kazılara başlamadan önce kuzey-güney doğrultusuna uzanan sitadel (Genellikle sur duvarlarıyla çevrili, bir saldırı anında koruma amaçlı kullanılabilen yukarı şehir), güney ucunda da bir yapı bulunmaktaydı. Bu yapının güneydoğusunda ve güneybatısında rizalit adını verdiğimiz iki payanda bulunmaktaydı. Payandalar, bu yapının tapınak olabileceğini gösteriyor.”

Doç. Dr. Erdoğan, buldukları iki blok üzerinde Urartu çivi yazısı olduğunu ve bu yazıtların da, yapının tapınak olduğunu desteklediğini söylüyor.

İlerleyen çalışmalar sırasında tapınağın hemen kuzey cephesinde ilk başta çivi yazılı bir blok tespit ettik. Bu blok üzerinde altı sıradan oluşan bir Urartu çivi yazısı yer almaktaydı devamında ikinci blok tespit ettik. Bu da aynı şekilde altı sıradan oluşan bir çivi yazılı kitabe. İkinci bloğun hemen yan yüzünde de yazıtın devam ettiğini gördük. Bu blokların sayısı artabilir çünkü tapınağın planını düşündüğümüzde bunun artma ihtimali yüksek. Söz konusu yazıtlar buranın bir tapınak olduğunu gösteriyor.”

Bölgede yapılan kazılarda ayrıca sıvalı kerpiçler de ortaya çıkarıldı. Doç. Dr. Erdoğan, “Bu kerpiçlerin üzerinde Urartu tapınaklarından bildiğimiz mavi renkli bir sıvanın yer aldığını biliyoruz. Bu kerpiç blokların üzerinde kahverengi veya siyah renkli işlenmiş mitolojik sahnelerin yer aldığını düşünmekteyiz. Benzerini Van’daki Alaköy’de yer alan Garibin Tepe’den bilmekteyiz. Çivi yazılı blokların hemen üzerinde küçük bir tandıra, onun da bir metre kuzeyinde daha büyük boyutlu bir tandıra denk geldik. Yazıtlardan anladığımız kadarıyla Kral Minua’nın bir sefer yaptığını biliyoruz. Bu seferin nereye olduğunu henüz çözemedik ama tespit ettiğimiz bir husus da sefer sonucunda Minua için yapılan bir dizi etkinlik yer alıyor.” diyor.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login