Ürdün’de 9.000 Yıllık Bir Mezarda Bulunan Kolye Restore Edildi

Ürdün’ün güneyindeki Ba’ja’da, sekiz ila on yaşındaki bir çocuğun zengin bir şekilde dekore edilmiş 9.000 yıllık mezarı bulundu. Mezarda 2580’den fazla boncuktan oluşan bir kolye vardı.

Neolitik dönemde gömülen bir çocuğun mezarında bulunan kolye.

Geçtiğimiz Ekim ayında bu kolye Ürdün Petra Müzesi’ne teslim edildi. Proje yöneticisi Hans Georg K. Gebel, araştırmacıların bu kadar eski, özenle üretilmiş bir takının özgün bir rekonstrüksiyonunu ilk kez yapabildiklerini söylüyor.

Araştırma ekibinden Marion Benz, mezarın, araştırmacılara Neolitik nüfus hakkında ek bilgi sağladığı için arkeoloji alanında büyük öneme sahip olduğunu belirtiyor. Mezarın bulunduğu, Ba’ja Neolitik yerleşimi, Ürdün’ün güneyindeki Petra bölgesinin dağlarının ortasında yüksek bir plato üzerinde yer alıyor.

(11.500 Yıl Önce Ürdün’deki İnsanlar Köpeklerle Avlanıyordu)

İlk olarak 2018 yılında keşfedilen ve muhtemelen sekiz ila on yaşlarında bir kız çocuğuna ait olan mezar, müzede yeniden inşa edildi. Bilimsel araştırmalar, konservasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarıyla iki yılı aşkın bir sürenin ardından, mezarda bulunan 9.000 yıllık kolye de restore edilerek ziyarete açıldı.

9.000 yıllık mezar ve mezarda bulunan kolye, şu anda Petra müzesinde sergileniyor.

Ayrıntılı mezarın tüm unsurları 2019 yılında mezardan çıkarıldı ve Ekim ayında Petra Müzesi’nde Ürdünlü işbirliği ortakları Hüseyin el-Sababha ve Yermuk Üniversitesi’nden Musa Serbil tarafından yeniden yapılandırıldı. Araştırma ekibinin bilimsel amaçlarla kolye üzerindeki tüm boncukları ödünç almasına izin verildi. Restore edilip yeniden inşa edilen kolye ve mezar, Ekim ayının başından beri Ürdün’deki yeni Petra Müzesi’nde sergileniyor.

Arkeologlara göre, Orta Doğu’daki Neolitik popülasyonlar hakkındaki fikirlerimizin son üç yılda yapılan keşiflere dayanarak yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Levant’ın güneyindeki bu erken dönem kalıcı büyük yerleşimlerdeki yüksek teknolojik standartlar, cenaze törenleri ve sosyal organizasyon, son derece karmaşık, geniş çapta ağ oluşturan topluluklara tanıklık ediyor.


Freie Universität Berlin. 25 Kasım 2021.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login