Türkiye’de Kemik Alet Çalışanlar Bir Araya Geliyor

Trakya Üniversitesi’nde Kemik Aletlerde Teknoloji ve Kullanım İzi Analizi Çalıştayı 11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Trakya Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı tarafından yürütülen “TÜBİTAK 114K271 No.lu Proje Tarafından Desteklenen Çalıştay 2” 11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“Kemik Aletlerde Teknoloji ve Kullanım İzi Analizi” konulu çalıştay kapsamında Dr. Alice M. Choyke (Central European University, Macaristan) tarafından kemik aletlerin teknolojileri ve Dr. Rozalia Christidou (CNRS, Fransa) tarafından kemik aletlerde kullanım izi çalışmalarına dair konular ele alınacak.

Ülkemizde henüz uzmanı bulunmayan kemik alet çalışmaları ile ilgili temel yöntem ve yaklaşımların konuşulacağı çalıştaya, Edirne, Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Düzce üniversitelerinde bulunan ve arkeolojik kazılarda ele geçen kemik aletlerle ilgili tez ve bilimsel çalışmalar yürüten öğrenci ve araştırmacılar katılacak. Uzmanları, öğrencileri ve araştırmacıları bir araya getirecek olan çalıştayın ilerleyen süreçte bu alanda uzmanlaşmayı planlayan öğrenci ve akademisyenler için yararlı olacağı düşünülüyor.


Arkeofili için yazanlar: Coşkun Sivil, Osman Vuruşkan

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim mezunu, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi'nde yüksek lisansını tamamladı. Şu anda yine bir yandan Koç Üniversitesi'nde doktora yaparken, bir yandan da aynı üniversitede asistanlık yapıyor. İletişim: aysel.arslan@yahoo.com

You must be logged in to post a comment Login