Truva’nın Altında 100 Kat Daha Büyük Luvi Uygarlığı Olabilir

Luvi Araştırmaları Vakfı Başkanı jeoarkeolog Dr. Eberhard Zangger, Truva’nın altında şimdiye kadar ortaya çıkarılandan 100 kat daha büyük bir kasaba ve bu kasabanın bağlı olduğu bugüne kadar bilinmeyen Luvi uygarlığı bulunduğunu iddia etti.

Anadolu'da büyük bir luvi uygarlığı olabilir

Zangger, Anadolu’da Hitit dışında aslında adı Luvi olan büyük bir uygarlığın bulunduğunu, hatta Luvicenin konuşulduğu bölgenin Hititçe konuşulan bölgeden çok daha büyük olduğunu söylüyor. Zangger’in iddiasını dayandırdığı 250’den fazla harita, video çekimleri ve illüstrasyonlar luwianstudies.org’ta yayınlanıyor.

MÖ 2. bin yılına tarihlenen ve Miken ya da Hitit kültürlerinin bir parçası olmayan 340 büyük yerleşim yeri tespit ettiğini söyleyen Zangger, bu yerleşimlerin şu ana kadar varlığı resmi olarak kabul edilmeyen Luvi uygarlığını oluşturan halklara ait olduğunu iddia ediyor.

“Troya’da bugüne kadar yapılan kazılar sadece sarayın olduğu yerde gerçekleşti ama orada keşfedilenden 100 kat daha büyük bir kasaba var. Benim bu haritayı yapmamım sebebi; şu anda kazı yapan Türk arkeologlarına bu alanı düşünmeye teşvik etmek. Şehrin asıl kalıntıları 5 metre altta gömülü. Ege’deki Bronz çağı ile ilgili birkaç kitap basılmıştır. Bunların hepsi bin sayfalık kitaplardır. Ama hiçbiri buradaki diğer medeniyetlerden bahsetmez. Biz bu bölgeyi inceledik. Troya savaşından kalan arkeoloji bölgelerini çıkardık. Bunlar zaten halihazırda yayınlara girmiş olan alanlardı. 340 alan olduğunu gördük. Bunların var olduğu biliniyor, ama haritasını ilk biz hazırladık. Yani bizim teorimize göre haritanın böyle gözükmesi gerekiyor”

Eğer teorileri doğru çıkarsa 200 senedir yaygın olan her şeyi Yunanların keşfettiği iddiasının çökeceğini belirten Zangger, tespit ettikleri 340 alandan 20 tane en favori bölge belirlendiğini, bunlardan seçilecek 5 bölgede bütün dönemleri kapsayacak şekilde dikey kazı yapmak istediklerini belirtti.

Truva Antik Kenti

Dünyadaki en ünlü antik kentlerden birisi olan Truva’da görülen 9 katman ile kesintisiz olarak 3000 yıldan fazla bir zaman izlenebilmektedir. Truva’daki en erken yerleşim katı MÖ. 3000-2500 ile erken Bronz Çağı’na tarihlenmektedir. MÖ. 85 – MS. 8. yüzyıla tarihlenen Roma Dönemi ile sona ermektedir. Truva, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle burada hüküm süren uygarlıkların diğer bölgelerle ticari ve kültürel bağlantıları açısından her zaman çok önemli bir rol üstlenmiştir. Truva ayrıca gösterdiği kesintisiz katmanlaşma ile Avrupa ve Ege’deki diğer arkeolojik alanlar için referans görevi görmektedir.

Zaman - Sevinç Özarslan

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login