Topkapı Sarayı’ndaki Yarıklar Nedeniyle Bakanlık Açıklama Yaptı

Topkapı Sarayı Müzesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Sarayın hazinelerinin sergilendiği Fatih Köşkü, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Köşkün bodrum duvarlarında ve tavanlarında yarıklar tespit edildi.

Topkapı Sarayı'ndaki Yarıklar Nedeniyle Bakanlık Açıklama Yaptı

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre, hazine bölümünün sergilendiği Fatih Köşkü’nün bodrum katındaki duvarlarda çimento sıvaların sökümü sırasında tesadüfen ortaya çıkan yarıklar Topkapı Sarayı’nda endişeye neden oldu. Sarayın 3. avlusunda yer alan ve en önemli eserlerin sergilendiği hazine bölümü güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı. Paha biçilmez hazineler sarayın güvenli depolarına taşındı.

CHP konuyu meclise taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Topkapı Sarayı Müzesi’nin “taşıyıcı duvarlarında büyük yarıklar oluştuğu, hazine bölümünün ise güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldığı” iddiasını Meclis’e taşıdı. Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

-Tarihi Topkapı Sarayı Müzesi’nin taşıyıcı duvarlarında büyük yarıklar oluşması, hazine bölümünün ise güvenlik nedeniyle ziyarete kapatılması göz önüne alındığında, konu ile ilgili gerekli tedbir ve önlemler neden daha önce alınmamıştır?

-2016 yılı Nisan ayında Gülhane Parkı’nın denize bakan kısmında yer alan çay bahçesinin çöken duvarı ile aynı paralelde bulunan Fatih Köşkü’nün bodrumlarında tespit edilen hasarlar ve duvarlarda küçük çatlakların yer aldığı sıvalar kaldırıldığında görülen 10-15 cm genişliğinde yarıklar ile ilgili olarak yapılan çalışma var mıdır? Çalışma yoksa beklenmesinin gerekçesi nedir?

-Sarayın restorasyonu hangi firma tarafında yapılmaktadır?

-Sarayın şu anki haliyle beş büyüklüğünde bir depreme bile dayanamayacağı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, saraya acil müdahale amacıyla zemin etüdü yapılacak mıdır? Zemin sağlamlaştırma çalışmalarına başlanılacak mıdır?”

Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklama yaptı

Topkapı Sarayı’nda hazinenin sergilendiği Fatih Köşkü’nün çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuyla ilgili basında yer alan haberler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklama yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklama metni şu şekilde;

Bugün basında yer alan Topkapı Sarayı ile ilgili haberler üzerine bu açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur.

İstanbul, Topkapı Sarayı, Hazine Dairesi’nin restorasyonu, “İstanbul Topkapı Sarayı Hazine Bölümü Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi” İşi kapsamında yürütülmekte olup, 09.10.2015 tarihinde fiilen başlanmıştır.

Çatlaklara ve ayrıklara neden olduğu düşünülen zemin oturmaları sebeplerinin tam teşhis edilebilmesi için zemin ve duvar ölçümleri yaptırılmıştır. Söz konusu çalışmalar sonucunda yapının ve bulunduğu zeminin güçlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

Buna göre, zemin verileri ile birlikte güçlendirme projesinin ele alınabilmesi için bina içi, çevresi ve yamaç bölgesinden sondaj ve muayene çukuru açılması, aletsel gözlem tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek sondaj yerleri ve kazı noktalarını içeren çalışma ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun görülmüştür.

27.04.2016 tarihinde, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü ve akademisyenlerden oluşturulan Danışmanlık Kurulu katılımıyla yapılan çalışmaların sonucunda ortaya çıkan raporda:

Hazine bölümündeki çatlakların, çatlak boyutlarını aşan yarık ve ayrık olarak tabir edilecek düzeye geldiği tespit edilmiştir.

Metodolojik sıralamada, sorunun tespitine yönelik zeminsel etkilerin daha ağır bastığı, yakın zamanda da bölgede oluşan istinat duvarlarındaki yıkılmaların zemin kaynaklı olduğu görüşü kabul edilmiştir.

Zemin verileri ile birlikte güçlendirme projesinin ele alınabilmesi için bina içi, çevresi ile yamaç bölgesinden sondaj ve muayene çukuru açılması ve aletsel gözlem tekniklerinin kullanılarak izlenmesi gerektiğine, ayrıca sadece Hazine Bölümünün değil, söz konusu iş kapsamında Hazine ile Arşiv-Depo binaları arasındaki yamaçtan Askeri Bölgedeki yola kadar olan bölümün de birlikte ele alınması, söz konusu sondaj verileri sonucunda zemin etütlerinin laboratuvar sonuçlarına dayalı zemin güçlendirme yönteminin belirlenmesine, statik güçlendirme projesinin ise elde edilecek datalar, çatlak ölçerler, zemin zafiyetine göre sağlamlaştırma yönteminin belirlenmesine ve projelendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu inceleme ve raporlar doğrultusunda ilgili Koruma Bölge Kurulunca onaylanmasından sonra restorasyon ve yapısal güçlendirme çalışmalarına devam edilecektir. Ayrıca güçlendirme çalışmaları dışında teşhir-tanzim projesine yönelik çalışmalar da tamamlanmak üzeredir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login