Tokat’taki Sebastapolis Antik Kenti’nde Kazılar Başladı

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde bulunan 2000 yıllık Sebastapolis Antik Kenti’nde kazı ve restorasyon çalışmaları başladı.

Sebastapolis Antik Kenti bilimsel danışmanlığını yapan Yrd. Doç. Dr. Şengül Dilek Ful ise, antik kentte ilk olarak 1987-90 yılları arasında kazılar yapıldığını, buradan çıkan kalıntılar üzerine yeniden kazılara devam edildiğini hatırlattı.

Tokat’taki Sebastapolis Antik Kenti’nde Kazılar Başladı

Bu yılki kazılarda kilise ve hamam üzerinde çalışmalar yürütüleceğini belirten Ful, Sebastapolis’in antik kaynaklarda çok geçmediğini söyledi. Ful ayrıca, “Döneminde önemli ticaret ağı içerisinde olması Sebastapolis’i önemli kılmış. Kilise çok büyük. Şu anda Anadolu’da çalışılan kiliselerin en büyüklerinden bir tanesi. O bizi heyecanlandırıyor. Şu anda hamamın gerçekten bir hamam yapısı mı ya da bir kompleks bir yapının parçası mı onunla ilgili araştırmalar sürdürülüyor. Eğer bunu öğrenebilirsek bizim için çok büyük zevk olacak.” Dedi.

Sebastapolis Antik Kenti

Sulusaray ilçe merkezinde yer alan Antik kent tarihi ilk Tunç Çağında başlayan büyük bir höyük üzerine kurulmuştur. Antik Sebastapolis Kentinin kuruluş tarihi henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda M.Ö.  1. yüzyılda kurulmuş olduğu kaydedilmektedir. Roma İmparatoru  Traianus zamanında ( M.S. 98 – 117 ) Pontus Galaticus ‘la , Polemoniacus Eyaletlerinden ayrılarak Kapadokia eyaletine dahil edilmiştir. Bu konuya ilişkin kitabe Kapadokia  Valisi Arrian adına şehrin ileri gelenleri ve halkı tarafından dikilmiştir.

Sebastapolis kelime olarak Latincedir. ( Sebasto ; büyük, ulu,azametli, polis; şehir ) “ Büyük azametli şehir “ denmektedir. Bazı kaynaklarda Herakleopolis olarak geçmektedir. Heraklaopolis, Herakles Şehri anlamına gelmektedir. Herakles Yunan ve Roma Mitilojisinde gücü kuvveti simgeleyen yarı tanrı bir varlıktır. Bu adı ile de Sebastapolis ile aynı manayı taşımaktadır. 1987 yılında Tokat Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma ve sondaj kazıları sonucunda elde edilen verilerle, daha önce ortaya çıkmış bulunan mimari parçalar değerlendirildiğinde kentin, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde önemli bir yerleşim alanı olduğu anlaşılmaktadır. Comana Pontica’ da( Antik Tokat ) yapılan yüzey araştırmaları sonucu ele geçen buluntular Sebastapolis buluntuları ile büyük benzerlikler göstermektedir. Bu da söz konusu 2 şehrin aralarında yakın ilişkiler bulunan çağdaş 2 yerleşim alanı olduklarını ortaya koymaktadır.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login