TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi’nin Yeni Sayıları Yayınlandı

TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi’nin 9. ve 10. sayıları yayınlandı. Dergi, başta Anadolu kıyıları ve Akdeniz olmak üzere çeşitli coğrafyalarda gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları sayfalarına taşıyor.

Dokuzuncu sayısıyla birlikte hakemli bir yayın olarak arkeoloji dünyasıyla buluşan TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi, Anadolu çevresindeki denizlerde prehistorik ve protohistorik denizcilik etkinliklerini sayfalarına taşıyor.

Alanında yetkin uzmanlarca yazılmış özgün makalelerin dikkat çektiği bu sayının editörlüğünü Mehmet Bezdan ve Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Çiler Çilingiroğlu üstlendi.

Doğu Akdeniz ve Ege Neolitik toplumlarının yaşantısında denizin nasıl bir rol oynamış olabileceğini inceleyen dokuzuncu sayıdaki yazılar, denizin ilk çiftçi toplumlar açısından ne ifade etmiş olabileceğini kültürel, sosyal, ekonomik ve ideolojik yönleriyle tartışmaya açıyor.

Bu kapsamda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Müge Şevketoğlu, arkeolojik kanıtlardan hareketle Kıbrıs Neolitik toplumlarının denizle kurduğu ilişkilerin niteliğini ve yoğunluğunu değerlendiriyor.

Selanik Aristoteles Üniversitesi öğretim üyesi Nikos Efstratiou, Agios Petros’ta sadece karada tespit edilen arkeolojik kanıtlarla değil, aynı zamanda sualtında tespit edilmiş kalıntılardan da yola çıkarak Ege Neolitik toplumlarında ada yaşamı ve deniz yollarının etkin kullanımının sosyal ve ekonomik yaşam içindeki yerini sorguladı.

Ege Üniversitesi’nden Çiler Çilingiroğlu ve Groningen Üniversitesi’nden Canan Çakırlar, Ege tarih öncesi toplumlarında balıkçılık etkinliklerinin niteliğini arkeolojik ve zooarkeolojik verilerden hareketle yorumlayarak, balıkçılığın toplumsal tarih açısından oynadığı rolü incelediler.

Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri Nilhan Kızıldağ ve Harun Özdaş’ın kaleme aldığı makalede ise sualtında kalmış prehistorik alanların tespitine yönelik Türkiye’de pek örneği bulunmayan yeni bir araştırma stratejisi tanıtıldı. Çanakkale kıyılarında uygulanması planlanan bu çalışmada, eski kıyı çizgileri hesaplanarak haritaların oluşturulması ve jeofizik, uzaktan algılama ve yanal taramalı sonar tarama yöntemleri aracılığıyla sualtında kalmış Neolitik Dönem yerleşme alanlarının tespit edilmesi planlanmaktadır.

TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, arkeoloji dünyasındaki önemli bir eksiği kapatmak amacıyla 2014 yılında “Denizcilik Arkeolojisi” alanında yayın yapacak dergisinin ilk cildini yayınlamıştı. Kısa zamanda Türkiye’deki tüm üniversitelere, müzelere ve arkeoloji enstitülerine, ücretsiz olarak ulaşan yayın, İngilizce baskısıyla da dünyanın önemli üniversitelerine, müzelerine ve enstitülerine ulaştı. Paris’te gerçekleşen UNESCO toplantıları Derginin ulaştığı uluslararası bilimsel toplantılardan sadece bir tanesi.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login