Tarihöncesi Homininler, Leş İçin Dev Sırtlanlara Meydan Okuyordu

Yeni modelleme bulguları, hominin gruplarının büyük leşleri diğer yırtıcılardan başarıyla ele geçirmiş olabileceğini gösteriyor.

Bir sırtlanla leş için doğrudan rekabet halinde olan bir grup homininin sanatsal yorumu. C: Jesus Rodríguez

İnsanları ve soyu tükenmiş akrabalarımızı içeren homininler grubu, yaklaşık 1,2 ila 0,8 milyon yıl önce güney Avrupa’da Pleistosen döneminin sonlarında kılıç dişli kediler ve jaguarlar tarafından terk edilen leşler için dev sırtlanlarla rekabet etmiş olabilir.

Scientific Reports’ta yayımlanan bir modelleme çalışmasının bulguları, orta büyüklükteki hominin gruplarının leş toplama konusunda en başarılı gruplar olabileceğini gösteriyor.

Önceki araştırmalar, kılıç dişli kedilerin terk ettiği leşlerin sayısının, Güney Avrupa’daki ilk hominin popülasyonlarının yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamış olabileceğini öne sürüyordu. Ancak dev sırtlanlar gibi diğer büyük leş yiyicilerin, bu besin kaynağına hominin erişimini sınırlandırıp sınırlandırmadığı belirsizliğini koruyordu.

(İlgili: Bilim, Diğer İnsan Türleriyle Olan Etkileşimimizin Tablosunu Çiziyor)

Ana Mateos, Jesus Rodriguez ve meslektaşları, geç erken-Pleistosen döneminde İber Yarımadası’nda homininler ve dev sırtlanlar (Pachycrocuta brevirostris) arasındaki leş rekabetini modellemek için simülasyonlar yürüttü.

Araştırmacılar, kılıç dişli kediler Homotherium latidens ve Megantereon whitei ile Avrupa jaguarı Panthera gombaszoegensis’in sırtlan ve hominin popülasyonlarını desteklemek için yeterli leş bırakıp bırakamayacağını ve bunun leş yiyen hominin gruplarının büyüklüğünden nasıl etkilenmiş olabileceğini simüle ettiler.

Yazarlar, homininlerin dev sırtlanları kovalayacak kadar büyük gruplar halinde toplandığı zaman (beş veya daha fazla kişi), simülasyonların sonunda hominin popülasyonlarının dev sırtlan popülasyonlarını aştığını buldu. Ancak, homininler çok küçük gruplar halinde leş yiyicilik yaptığında, yırtıcı hayvan yoğunluğunun ve dolayısıyla leş mevcudiyetinin yüksek olduğu simülasyonun sonuna kadar sadece hayatta kalabildiler.

Simülasyonlar ayrıca leş yiyen homininler için potansiyel bir optimum grup büyüklüğü önerdi. 10’dan fazla bireyden oluşan gruplar kılıç dişli kedileri veya jaguarları kovalayabilirken, 13’ten fazla bireyden oluşan gruplar enerji harcamalarını sürdürmek için daha fazla leşe ihtiyaç duyuyordu. Ancak yazarlar, sırtlanları, kılıç dişli kedileri ve jaguarları kovalamak için gereken hominin sayıları önceden belirlendiği ve keyfi olarak atandığı için simülasyonlarının optimum grup büyüklüğünün ne olduğunu belirleyemediğini belirtiyor.

Bulgular, Güney Avrupa’daki orta büyüklükteki geç-erken Pleistosen hominin gruplarının, dev sırtlanlarla rekabet halindeyken bile leş toplayarak düzenli olarak yiyecek elde edebildiklerini gösteriyor. Yazarlar, özellikle bitki kaynaklarının kıt olduğu kış aylarında, toplanan kalıntıların homininler için önemli bir et ve yağ kaynağı olabileceğini düşünüyor.


Nature Publishing Group. 28 Eylül 2023.

Makale: Rodríguez, J., Hölzchen, E., Caso-Alonso, A.I. et al. (2023). Computer simulation of scavenging by hominins and giant hyenas in the late Early Pleistocene. Sci Rep 13, 14283.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarih bölümü mezunu. Antik Çağ Tarihinde yüksek lisans yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login