Tarih Öncesinde Dinozorlar Tohumları Nasıl Yaymış Olabilir?

Yapılan bir araştırma, bitki yiyen dinozorların tohumları bir yerden başka bir yere taşıma konusundaki rollerini inceliyor.

Fosillerden elde edilen kanıtlar, dinozorlar tarafından tüketilen tohumların midelerinde bozulmadan kalabileceğini gösteriyor ve bu bilgi, bitkilerin tarih öncesi dünyada yayılmasına yardım etme konusunda olası bir rol oynadıklarını gösteriyor.

Bu, Auckland Üniversitesi, Çevre Bölümü’nden Profesör George Perry’yi, dinozorların tohumları ne kadar uzağa yaymış olabileceklerine bakmak için, vücut ağırlığından tahmin edilebilen iki faktör olan hayvanların olası seyahat hızlarını ve olası dışkılama sıklıklarını modelleyerek incelemeye yöneltti.

(Arjantin’de Bilinen En Büyük Kara Hayvanı Bulundu!)

Profesör George Perry’nin çalışmaları, ideal tohum dağıtıcının 8 ile 10  ton ağırlığında ve saatte maksimum 25 kilometre hızla hareket eden Triceratops gibi bir dinozor olabileceğini öne sürüyor. Benzer vücut kütlesine ve potansiyel tohum dağıtım kapasitesine sahip başka bir dinozor ise ağırlığı 6 ila 8 ton aralığında olabilen Stegosaurus‘du.

Bu dinozorlar tohumları ortalama olarak 4 ila 5 kilometreye kadar hatta nadir durumlarda 30 kilometreden fazla yaymış olabilir.

Profesör Perry’ye göre çalışma, ekosistemler içindeki canlıların karmaşık ilişkilerine işaret ediyor. (Bu konu, Dünya, bazı bilim insanlarının “altıncı kitlesel yok oluş” olarak tanımladığı şeyi deneyimlemesiyle yakından ilişkili.)

“Soyu tükenmiş hayvanları düşündüğümüzde uzun bir liste oluşturmak kolay, ama aslında ekosistemlerimizde hepsi birbiri ile bağlantılı roller oynadı.”

Perry, Biology Letters dergisinde yeni yayınlanan dinozorlar ve tohumlar hakkındaki makalesinde, moa, huia ve dev kazlar gibi Yeni Zelanda kuşlarının neslinin tükenmesinin tohumları dağıtmada oynamış olabileceği rolleri üzerine Manaaki Whenua-Landcare Research’teki meslektaşları ile devam eden ve yayınlanmamış araştırmalarından yararlanıyor.

Ayrıca, bitkilerin yayılmasında dinozorların oynamış olabileceği rol hakkındaki önceki tartışmalara da katkıda bulunuyor.

Hayvanlar tarafından dağılmış olduklarını düşündüren özelliklere sahip fosilleşmiş bitkiler, 280 milyon yıl öncesine kadar uzanıyor. Aynı zamanda fosilleşmiş bağırsak içeriklerinden elde edilen tohumlar da fosilleşmiş bitkiler kadar eski. Buna karşın dinozorların soyu yaklaşık 65 milyon yıl önce tükendi.

Yine de dinozorların bitkilerin yayılmasına yardım etmede tam olarak hangi rolü oynadığını anlamak, fosil kayıtlarından elde edilen veriler ile zor veya imkânsız olabilir. Dinozorlar tohumları taşırken, bilim insanları bu tohumların çimlenmesi hakkında hiçbir şey bilmiyor.

Profesör Perry, COVID-19 karantinası sırasında projeyi üstlendi ve şimdiye kadar var olan en büyük kara hayvanlarının alışkanlıklarını ele almakla ilgileniyordu.


University of Auckland. 6 Ocak 2021.

Makale: George L. W. Perry. (2021). How far might plant-eating dinosaurs have moved seeds?. Biology Letters, 17 (1).

Yıldız Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü.

You must be logged in to post a comment Login