All posts tagged "silenus"

  • Danimarka’da Bronz Silenus Figürini Bulundu

    Danimarka’nın güneydoğusundaki Falster adasında, Roma’nın ilk imparatoru Augustus Dönemi’ne tarihlenen bronz bir Silenus figürüni bulundu. Araştırmacılar bu buluntunun, imparatorluk döneminin öncesi ve sonrasında, Roma İmparatorluğunun...