All posts tagged "kelt sanatı"

  • Kelt Sanatının Asya ile Bağlantısı Olabilir

    Oxford Üniversitesi’nin yönettiği bir proje, Kelt sanatının yayılması ve etkisine ışık tutuyor.  Projede cevaplanması umulan sorulardan en ilginç olanı Kelt sanatının Avrasya coğrafyasıyla bir bağlantısı...