All posts tagged "fransız devrimi"

  • Aydınlanma Çağı Nedir?

    Aydınlanma çağı, bilimin yeşerdiği ve devrimlerin gerçekleştiği bir zaman dilimiyken, aynı zamanda insanların köleleştirildiği bir dönemdi.