Silivri’de Tarih Alan Rüzgar Güllerine Kurban Gidebilir

Helenistik , Roma ve Bizans dönemlerine ait buluntuların çıktığı Silivri Fener köyündeki araziye rüzgar gülü dikilmek isteniyor. Koruma Kurulu,  çıkan tarihi eserleri müze rapor etmesine rağmen Abdullah Tivnikli’nin sahibi olduğu Silivri Enerji A.Ş’ye ait arazisini sit yapmamakta direniyor.

Radikal’in haberine göre, Silivri’nin Fener köyü yakınında Abdullah Tivnikli’nin sahibi olduğu Silivri Enerji A.Ş tarafından Rüzgâr Enerji Santrali, türbin inşası sırasında tarihi eserlere rastlandı. Geçtiğimiz Şubat ayında başlanan kazılarda Helenistik ve Roma dönemlerine ait çok sayıda eski mezar ve genişliği 1 metreyi bulan mimari yapı duvarları çıktı. Koruma Kurulu’nca 1. Derece arkeolojik sit ilan edilmesi gerekirken kurul aylardır kararını vermedi. Şirketin ‘araziyi definecilere karşı koruyamayız üzerine beton döküp rüzgar güllerini dikelim’ şeklinde kurula teklifte bulunduğu iddia ediliyor.

Kazılarda Birçok Döneme Ait Eser Bulundu

Şirket geçen yıl türbinlerin inşasına başladı. Bu yılın başında Fener köyü yakınında 2 türbin inşa edilecek alanda arkeolojik kalıntılara rastlandı. İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne haber verildi. Müze arkeologlarınca yapılan kazılarda inanılmaz mimari buluntulara rastlandı.  Mimari kalıntıların 11.-12. yüzyıla tarihlenen Geç Bizans Dönemi’ne ait olduğu düşünülürken, Helenistik ve Roma dönemlerine ait buluntulara da rastlandı. Yakın çevresinde ortaya çıkarılan çok sayıda Bizans dönemine tarihlenen mezarların bulunması da bir manastırın varlığını akıllara getirdi.

Rapor Sit Alanı Diyor

İstanbul Arkeoloji Müzesi raporunda da şu ifadelere yer verildi:  “Duvar kalıntılarında kullanılan harçta tuğla parçalarına rastlanmamış olması ve kaba yontu taş kullanılması sebebiyle erken Roma dönemine ait bir yerleşim yeri olabileceği, Bizans döneminde ise mezarlık olarak kullanıldığı, 1512 parselde yer alan işlevi henüz anlaşılamayan doğudan batıya doğru basamak halinde devam eden büyük blok taşlardan oluşan yapı kalıntısının ise Helenistik döneme ait bir duvar olabileceği, alanda yoğun olarak bulunan seramik parçalarının Helenistik ve Roma seramiği özelliği göstermesi bakımından alanın bütününün Helenistik, Roma yerleşim yeri olduğu, Bizans döneminde de mezarlık olarak kullanıldığı düşünülmektedir.’’

Yerinde İnceleme Yapılmadı

İstanbul 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu çıkan buluntulara rağmen aylardır araziyle ilgili kararını veremedi. 1. Derece arkeolojik sit alanı özelliklerindeki arazi için Silivri Enerji Anonim Şirketi’nin kurul üzerinde baskı yaptığı, definecilere karşı araziyi koruyamayacağını belirterek arkeolojik buluntuların üzerine beton dökmeyi teklif ettiği iddia ediliyor. Bu teklif üzerinden kurulda büyük tartışmalar yaşanırken, sadece arkeolog üye Yrd.Doç.Dr. Aslıhan Yurtsever Beyazıt bu teklife karşı çıktı.  Kalıntıların belgelenip üstünün kapatılmasını ve şirkete devredilmesi istenirken, Aslıhan Yurtsever yerinde inceleme istedi. Kurul üyeleri henüz yerinde inceleme yapmadı. Bugünlerde kararın verilmesi bekleniyor.

Belediye Başkanı: Elimizden Geleni Yapıyoruz

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Rüzgar Enerji Santralleri yapımı sırasında maalesef yerel yönetimlerin görüşleri alınmıyor. Resmi gazetede çıkıyor ve “kamu yararı” ibaresi konularak tarım arazilerimiz itirazsız kamulaştırılıyor. Kamulaştırılarak firmalara kiralanıyor. Rüzgâr türbini inşaatı sırasında tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı ve Bizans mezarları bulunduğunu öğrendik. Bölgenin sit alanı ilan edilmesi konusunda kamuoyu oluşturarak, tarihi eserlerin korunması konusunda elimizden geleni yapıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login