Silifke Kıyılarında Dünyada Bilinen İlk Tersane Keşfedildi

Mersin’in Silifke ilçesi kıyılarında yürütülen sualtı araştırmalarında 100 geminin aynı anda imal edilebildiği 2800 yıllık büyük bir tersanenin kalıntıları bulundu.

Silifke Kıyılarında Dünyada Bilinen İlk Tersane Keşfedildi

Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sırasında tespit edilen kalıntıların bir bölümünün su içinde kayalara oyulduğu, bir bölümünün de doğrudan farklı mühendislik teknikleriyle su içinde inşa edildiği, bir bölümünün ise depremler sırasında denizin altında kalmış olduğu anlaşıldı.

1500 metrelik kıyı şeridine inşa edilmiş 100 kadar çekek yerinin bulunduğu tersanenin MÖ. 8. yüzyıldan MS. 13. yüzyıla kadar kullanıldığı düşünülüyor. Özellikle Bireme (iki sıra kürekçili) ve Trireme (üç sıra kürekçili) adıyla anılan savaş gemilerinin yapımı ya da bakımı için altyapı imkanlarına sahip çekek yerleri, bu özellikleriyle dünyada bilinen ilk tersane olma özelliği de taşıyor.

2800 yıl öncesine tarihlenen tersanenin kesintisiz olarak yaklaşık 2000 yıl kullanıldığı tahmin ediliyor. Tersane alanında bazı çekek yerlerinin birden fazla inşa edildiği, kayaya oyulan alanların bazı yerlerde duvarlarla takviye edildiği de gözlemleniyor.

iha

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login