Sicilya’da Viking Torunlarının Mezarları Bulundu

Sicilya’daki bir Ortaçağ kilisesinin yakınında bulunan 10 mezardan nadir bulgular çıktı: Vikinglerin torunlarının iskeletleri.

Sicilya’da ortaya çıkarılan Norman iskeletlerinden biri. C: Sławomir Moździoch / Polonya Bilimler Akademisi

Arkeologlar, Palermo yakınlarındaki San Michele del Golfo kilisesinin yakınında 800 yıllık mezarlar buldu. Mezarlarda gömülü bireyler, muhtemelen Vikingler Kuzey Fransa’ya yerleştiğinde ve Encyclopedia Britannica’ya göre kendi dükünü kurduklarında ortaya çıkan bir grup olan Normanlardı.

Kazıları yürüten Sławomir Moździoch, “Mezarlıklara gömülen ölülerin bir kısmı, bazı mezarların formunun gösterdiği gibi şüphesiz elit veya ruhban sınıfı üyeleriydi.” diyor.

Moździoch ve meslektaşları, buradaki on mezarı inceledikten sonra, mezarlardan üçünün kadınlara ve iki mezarın ise çocuklara ait olduğunu tespit ettiler.

(Vikingler Gerçekten Kalkan Duvarının Ardında Mı Savaşıyordu?)

Mezarlarda hiçbir mezar eşyası bulunamadı, ancak antropologlar tarafından yapılan bir görsel inceleme, ekibin bu mezarlardaki insanların Batı Avrupa’dan geldiğine karar vermesine yardımcı oldu. Bu da, muhtemelen Kuzey Fransa’dan gelen Normanlar oldukları anlamına geliyor.

Moździoch, “Yerel antropologa göre, burada gömülü olan insanların iskeletlerinin büyüklüğü ve masif yapısı bu kökene işaret ediyor.” diyor.

Sicilya’da Normanlara ait kalıntılar bulunması bir sürpriz değil. Encyclopedia Britannica’ya göre Normanlar Güney İtalya ve Sicilya’nın yanı sıra İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda’ya seferler düzenledi.

Moździoch, “11. yüzyılın ikinci yarısında, ada, bir Norman soylu olan Roger de Hauteville tarafından Araplardan geri alındı.”

(İngiltere’de Büyük Viking Ordusu’na Ait Kanıtlar Bulundu)

Söz konusu iskeletleri içeren mezarlık, 12. yüzyıldan kalma bir belgede sözü edilen bir kilise hastanesi ile ilişkiliydi. Kilisenin yapımı, yakınlardaki bir şehir olan Palermo’dan önce Müslümanlardan geri alındı. Moździoch, kilisenin güçlendirilmesi ve savaş için stratejik bir yer olan bir tepeye inşa edilmesinin nedeninin bu olduğunu söylüyor.

“Kilisenin Batı Avrupa formu, mimarisi, ama aynı zamanda Champagne ve Lucca’da basılmış sikkeler bulunması, inşa edenlerin ve kullanıcılarının Normandiya ve Apennine yarımadasının kuzeyinden gelebileceğini gösteriyor.”


Live Science. 23 Temmuz 2018.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login