Sarıyer’deki Tarihi Ceneviz Kalesi Bakanlık Tarafından Kiralanıyor

Sarıyer’deki 17. yüzyıldan kalma ve 1. derece doğal sit alanı Rumelifeneri Ceneviz Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 20 yıllığına kiralanıyor.

Sarıyer’deki Tarihi Ceneviz Kalesi Bakanlık Tarafından Kiralanıyor

Restorasyonlar Dairesi’nin restorasyon yapma kararı aldığı 46 dönümlük kalede, ihaleyi alacak kiracı; restoran, kafeterya, müze, kütüphane, sanat merkezleri ve sergi salonları yapabilecek.

Sarıyer Gazetesi’nin haberine göre 17. yüzyıldan kalma tarihi kale, ihaleye çıkarılmadan önce restorasyona alınacak. Bakanlık bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Dairesi Başkanlığı, Cenevizler Kalesi’nin projelendirilmesine dair ön çalışmayı başlattıklarını duyurdu. Restorasyon Dairesi’nin başlattığı proje çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte kale hızlı bir şekilde bu yıl içinde restorasyona alınacak.

Restorasyon çalışmasının başlamasıyla birlikte aynı zamanda ihale süreci de başlatıldı. Tasarruf yetkisi Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde bulunan kalenin ‘irtifak hakkı tesisi’ şeklinde yapılacak kiralama işinin süresi 20 yıl olarak belirtildi.

Sarıyer’deki Tarihi Ceneviz Kalesi Bakanlık Tarafından Kiralanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan ihale şartnamesinde Rumelifeneri Ceneviz Kalesi’nin genel durumu ise şöyle anlatıldı:

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelifeneri Köyü, 6 pafta, 418 ada, 147 nolu parselde kayıtlı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.12.1974 tarih ve 8172 sayılı kararı ile tespit ve ilan edilen, 24.6.1983 gün ve 15175 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Boğaziçi Sit Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi’nde, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.03.2008 gün ve 2938 sayılı kararı ile uygun bulunan Sarıyer 1/5000 ölçekli Rumelifeneri Boğaziçi Sit Alanı Gerigörünüm Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında I. Derece Doğal Sit Alanında kalan, ‘içinde harap kalesi bulunan kışla’ vasıflı Rumelifeneri Kalesi, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.08.1993 gün ve 6075 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescil edilmiş olup, kullandırmaya konudur.

Rumeli Feneri Kalesi

Sarıyer’deki Tarihi Ceneviz Kalesi Bakanlık Tarafından Kiralanıyor

Rumelifeneri Kalesi, İstanbul’da Rumelifeneri sırtlarındaki 17. yüzyıl döneminden kalma kaledir. İstanbul Boğazı’nın Karadeniz tarafından en uç noktada yer alan kalenin kemerli bir giriş kapısı bulunmaktadır. Cumhuriyet döneminde askeri karakol olarak kullanıldı. İki büyük kulesi olan ve 17. yy’da IV. Murad zamanında yeniden inşa edilen kalede o dönem 60 asker evi, 100 top, cephanelik, buğday ambarları, bir camii vardı ve 300 asker yaşıyordu.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login