Şarap Yapımının İlk Örnekleri Gürcistan’da Bulunmuş Olabilir  

Gürcistan da yürütülen kazılar Gürcistan’ın asma yetiştiriciliğinin doğduğu ülke olduğunu kanıtlayabilir.

Gürcistan’ın Kvemo Kratli bölgesindeki İmiri köyünde yürütülen arkeolojik kazılardan antik dünyada sağlık, din, maneviyat kavramlarıyla beraber algılanan ve önemli bir ritüelistik içecek olan Şarabın kökenine dair önemli bulgular geliyor. Şarabın üretimi için gerekli olan kontrollü asma yetiştiriciliğinin burada doğduğuna dair önemli kanıtlar mevcut.

Eski zamanlardan beri bölgede pagan ve hıristiyan inançlarıda dahil olmak üzere üzüm ve mamülü şarap önemli kült ve dini ritüelle ilgili olarak günümüze kadar gelmiş durumda. Bunun yanında günümüzde Gürcistan için üzüm ürünleri beslenme alışkanlığında da önemli bir yer kaplıyor.

2014 yılında Ulusal Müze, Ulusal şarap ajansı ve Gürcistan hükümeti destekli akademik grup “Gürcü şarap araştırma ve şarap kültürleri” isimli Şarabın tarihini araştıran ortak bir proje kapsamında kazılara başladı.

Bugün imiri köyünden gelen bulgular ise çalışmanın oldukça başarılı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Eski kil kaplar üzerine yapılan analizlerde bazı kaplar içinde üzüm kabukları ve tırtıl olarak adlandırılan yani şarabın yapım aşamalarına dair kanıtlar bulundu. Araştırmacılar bulguların yaklaşık olarak Mö. 6. bin yıla tarihlendiğini düşünüyor.

Erken neolitik dönemden gelen bulguların hem batı hem doğu Gürcistan’daki antik yerel nüfusların hayatında üzüm ve mamülerinin özellikle de şarabın önemli bir yer tuttuğunu teyit ettiği araştırmacılarca belirtiliyor.

Tüm bunların yanında Neolitik dönem bazında yürütülen çalışmalarda tarımsal diğer faaliyetlere dair önemli kanıtlar da mevcut. Bağcılık veya buğday yetiştiriciliğine dair bu erken dönemde gelişkin tarım faaliyetine dair aletlerden çanak çömleklere geniş bir yelpazede bulgular mevcut ve kazılar ilerledikçe de bu konu hakkında daha net yorumlar yapılabilecek kadar bulguya sahip olunabileceği düşünülüyor.

Özellikle Gürcistan için önemli bir milli değer olan şarabın erken örneklerinin coğrafyada bulunmuş olması da Gürcistanlı yetkilileri de oldukça heyecanlandırmışa benziyor. Yetkililer bu buluntular ışığında yaptıkları yorumlarda Gürcistan’ın diğer şarapçılık yapılan merkezlerin aksine öz yada arkaik üretim yöntemlerini koruyan tek ülke olduğunu belirtiyorlar.

Bu buluntuların çoğu ise Qvevri olarak adlandırılan çanakların üzerinden gelmekte. Araştırmacılar bu çanakların üzüm mamülleri ile özel bir bağlantısı olduğunu düşünülmekte.Bunun yanında bu tür çanaklar sadece İmiri köyünde yürütülen kazılardan değil diğer neolitik yerleşmelerden de bilinmekte ve çanaklar içerisinde kültüre alınmış asma tohumları fosillerine ,reçine parçalarına ve tartarik asit izlerine sıkça rastlanmakta.

Araştırmacılar ayrıca bu kültüre alınmış asmalara dair buluntuların gelişkin olarak nitelendirilebileceğini yani bahsedilen tarihlerinin çok daha öncelere gidebileceğini belirtiyorlar.

Günümüzde Gürcistan için önemli bir kültürel değer olan bağcılığa dair bazı önlemlerde mevcut 1980’lerden bu yana Gürcistan da yabani asma çeşitleri sıkı bir koruma altında hatta Gürcistan için koruma açısından kırmızı listede yer almakta. Yabani asma ile birlikte Gürcistan’da 500’den fazla yerli üzüm çeşidi de tespit edilmiş durumda.

Agende News

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login