Rusya’da Aphrodite Kültüyle İlişkili Mezar Bulundu

Arkeologlar, Karadeniz’in kuzeydoğu kıyısında 2.100 yıllık bir mezarda Yunan tanrıçası Aphrodite’i tasvir eden gümüş bir madalyon ortaya çıkardı.

1. yüzyıldan kalma gümüş madalyon. birlikte gömüldüğü kadının göğsüne takılmıştı. C: Oleg Deripaska Volnoe Delo Foundation

Rusya’daki arkeologlar, Karadeniz’in kuzeydoğu kıyısında, muhtemelen bir rahibe olan genç bir kadının 2.100 yıllık mezarında Yunan tanrıçası Aphrodite’in ince detaylı gümüş madalyonunu ortaya çıkardılar.

Madalyon ayrıca zodyakın 10 işaretini tasvir ediyor ve o zaman ve yerdeki dini uygulamalar hakkında benzersiz bir fikir veriyor.

(İlgili: Taman Yarımadasında Korint Miğferi Bulundu)

Bazı araştırmacılar mezardaki kadının antik Yunan güzellik ve aşk tanrıçası Aphrodite’in rahibesi olduğunu öne sürdüler. Ancak her ne kadar yüzüklerinin, gümüş küpelerinin ve diğer mezar eşyalarının da tanrıçaya ithaf edildiğine dair işaretler olsa da, bundan emin olmanın bir yolu yok.

Rus Bilimler Akademisi’nden arkeolog Nikolay Sudarev, “Bu madalyonla gömülen kadına ‘rahibe’ demem. Ancak cenaze ve eşyaları Aphrodite kültüyle bağlantılı görünüyor.” diyor.

Kadın, büyük gümüş madalyonun yanı sıra, tanrıçaya adanmış gibi görünen bazı mücevherler de dahil olmak üzere diğer mücevherlerle birlikte gömüldü. C: Oleg Deripaska Volnoe Delo Foundation

Mezar, Kırım Yarımadası’nın doğusunda ve Karadeniz ile Azak Denizi arasında, Taman Yarımadası kıyısına yakın bir yerde bu yaz ortaya çıkarılan çok sayıda çarpıcı buluntu arasında yer alıyor. Araştırmacılar ayrıca, MS 4. ve 6. yüzyıllar arasında (önceki mezardan yaklaşık 500 yıl sonra) gömülmüş bir savaşçının mezarını, Pers etkisini gösteren büyük bir demir kılıç ile birlikte buldular.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, en son bulgular birlikte değerlendirildiğinde, bölgenin antik Yunan koloni kenti Phanagoria olduğunu doğruluyor ve şehrin sonraki yüzyıllarda nasıl geliştiğini gösteriyor. Antik kentin yaklaşık üçte birinin sular altında kalması nedeniyle bölgedeki arkeologlar su altında da kazılar yürütüyor.

Büyük madalyon gümüşten yapılmış ve merkezde tanrıça Aphrodite’i gösteriyor. Ayrıca zodyakın 10 işaretini gösteren sembollerle çevrili. C: Nikolay Sudarev

Koloni şehri

Antik Yunan tarihçisi Miletoslu Hecataeus’a göre, Phanagoria, Pers kralı Büyük Kyros tarafından MÖ 540’ta yağmalandıktan sonra, MÖ 6. yüzyılda Anadolu kıyısındaki bir Yunan kenti olan Teos’tan gelen göçmenler tarafından kuruldu.

Phanagoria, eski Yunanlar tarafından Kimmer Boğazı olarak bilinen, Karadeniz’in kuzeydoğu bölgesindeki diğer Yunan koloni şehirlerinin yakınında bulunuyordu.

Sudarev, “MÖ 6. yüzyıldan 2. yüzyıla kadar bu kentlerde ağırlıklı olarak Yunanlar yaşamıştı. Zamanla, barbarların sayısı ve karma bir nüfus arttı.” diyor.

Taman Yarımadası’ndaki Phanagoria sahasındaki kazılar, birkaç yıl boyunca birçok eser ortaya çıkardı. C: Oleg Deripaska Volnoe Delo Foundation

MÖ 1. yüzyılın başlarına ait bir mezarda bulunan gümüş madalyon, diğer çağdaş ikonografik tasvirlere dayanarak arkeologlar tarafından tanımlandığı şekliyle Aphrodite’in başını, omuzlarını ve ellerini tasvir ediyor.

Portre, aslan, boğa ve akrep dahil olmak üzere zodyakın sembollerine karşılık gelen 10 kabartmalı sembolle çevrili. Ancak Kova ve Terazi burçlarının sembolleri eksik ve araştırmacılar nedenini bilmiyor.

Betimlemeye zodyakın dahil edilmesi, madalyonun “Aphrodite Urania”nın bir tasviri olduğunu gösteriyor – tanrıçanın dünyevi yönü olan “Aphrodite Pandemos”tan farklı olarak göksel yönü. Aynı zamanda, gök cisimlerinin konumlarının, antik dünyada yaygın olan Dünya’daki olayları etkileyebileceği fikri olan astrolojiye olan inanca da işaret ediyor.

Sudarev, “Bu, Yunan dünyasındaki Zodyak işaretlerinin en eski tasvirlerinden biri. Bu, Ptolemaios Mısır’ından getirilmiş olabilir.” diyor.

Kılıcın kabzası altınla kaplıydı, bu da Sasani veya İkinci Pers İmparatorluğu’ndan kalma kılıç tarzında yapıldığını gösteriyor. C: Oleg Deripaska Volnoe Delo Foundation

Sasani kılıcı

Bölgedeki bir savaşçının daha sonraki yüzyıllara tarihlenen mezarında bulunan büyük demir kılıç, günümüz İran, Irak, Türkmenistan ve Afganistan’ın çoğunu yöneten Sasani veya ikinci Pers İmparatorluğu’nun kılıçları tarzında yapılmıştı. Araştırmacılar, kılıcın diplomatik bir hediye olabileceğini veya askeri bir ganimet olarak alınmış olabileceğini düşünüyorlar.

Yapılan açıklamaya göre, bu devasa, pahalı ve prestijli kılıç, Avrupa ve Batı Asya’nın çoğunun, Hunlar gibi Orta Asya’dan gelen halkların istilasıyla tehdit edildiği Büyük Göç döneminin atlılarının teçhizatının bir parçasıydı.

“Eşsiz buluntu, yalnızca Taman Yarımadası’nın geç antik dönem savaşçılarının zevklerini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda birinci bin yılın ortalarında Phanagoria’nın Sasani İmparatorluğu ile yakın siyasi ve kültürel bağları olduğunu gösteriyor.”

Mezardaki savaşçı, diplomatik bir hediye ya da savaş ganimeti olduğu düşünülen büyük bir demir kılıcın yanına gömüldü. C: Oleg Deripaska Volnoe Delo Foundation

Savaşçının mezarında at koşum takımı parçaları, tokalar, kemer uçları, cam testiler, mutfak eşyaları ve ahşap kutular da bulundu. MÖ 1. yüzyıl mezarında ayrıca çanak çömlek, boncuklar, pirinç ayna ve bir çift demir makas da ortaya çıkartıldı.

Sudarev, son keşiflerin Phanagoria kazılarının önemini artırdığını söylüyor: “Son yıllarda burada büyük çalışmalar yapıldı ve çok sayıda buluntu elde edildi. Binlerce Yunan mezarının bulunduğu büyük nekropoller kazıldı ve burada harika tasvirlere sahip güzel vazolar bulundu.”

Keşifler arasında, kentin kuruluşuna yol açan çatışmaya rağmen, Phanagoria’da erken bir Pers etkisine işaret eden MÖ 480’den kalma Eski Persçe bir yazıt var. Sudarev, “Bence bu keşif, Phanagoria ve tüm Asya Boğazı’nın tarihi hakkındaki görüşlerimizi değiştirebilir.” diyor.


Live Science. 27 Ekim 2022.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login