Romanya’da Hun Savaşçısına Ait ‘Prens’ Mezarı Bulundu

Muhtemelen Hun savaşçısına ait olan bir “prens” mezarının kalıntıları, Romanya’daki otoyol inşaatı sırasında bulundu.

Hançerin kabzası altın varakla kaplanmış ve yarı değerli taşlarla süslenmişti. C: Vasile Pârvan Institute of Archeology

Romanya’da yeni bir otoyol inşa eden işçiler, zengin bir savaşçı ve atına ait eserler ile dolu mezarı gün yüzüne çıkardılar. Mezar, bölgenin Hunlar olarak bilinen bir halk tarafından kontrol edildiği MS 5. yüzyıla tarihleniyor.

Romanya’nın Bükreş kentindeki Vasile Pârvan Arkeoloji Enstitüsü’nden Silviu Ene, mezarın silahlar, altın kaplı nesneler ve değerli taşlarla işlenmiş altın takılar da dahil olmak üzere 100’den fazla eserle dolu olduğunu söylüyor.

(İlgili: Hunlar: Attila’nın Ardındaki Amansız Savaşçılar Kimdi?)

Ene, geçen yıl sonlarında Romanya’nın güneydoğusunda, Karadeniz’e yaklaşık 220 kilometre uzaklıktaki Mizil kasabası yakınlarında otoyol inşaatı sırasında keşfedilen mezarı araştıran baş arkeolog.

Mezarda bulunan kılıç ve hançer özellikle süslüydü; kılıcın kını ve hançerin kabzası altın varakla süslenmişti. C: Vasile Pârvan Institute of Archeology

Ene, yol inşaatı sırasında dört ayrı arkeolojik alanın ortaya çıkarıldığını ve araştırmacıların “prens” olarak tanımladığı zengin savaşçının mezarının buradaki arkeolojik alanın sadece bir parçası olduğunu söylüyor.

“Bu mezar büyük önem taşıyor çünkü zengin envanterine ek olarak çukurlar, evler ve mezarlar gibi 900 diğer arkeolojik yapı ile birlikte bir bölgede keşfedildi.”

Mezarda savaşçının tüm iskeleti ile atına ait kafa ve bacak kemikleri bulundu. Adam altın bir maske takarak gömülmüş gibi görünüyor. C: Vasile Pârvan Institute of Archeology

İstilacı Hunlar

Ene ve meslektaşlarına göre Mizil savaşçısının etnik kökeni hâlâ bilinmiyor, ancak zengin mezar eşyaları, bölgenin Hunlar tarafından kontrol edildiği “göç dönemi” veya Hun dönemindeki yönetici sınıfa ait olduğunu gösteriyor.

Hunlar, Orta Asya kökenli göçebe atlılardı. MS dördüncü ve beşinci yüzyıllarda Avrupa’nın uzak doğusunu istila edip işgal ederken, diğer halkları – Vandallar ve Gotlar gibi – topraklarından çıkararak batıya göç etmelerine neden oldular.

Buluntular ayrıca, değerli taşlarla süslenmiş bu obje de dahil olmak üzere birkaç parça som altın takı içeriyor. C: Vasile Pârvan Institute of Archeology

Hunlar, o zamana kadar Karadeniz’in batısındaki toprakların çoğunu kontrol eden Bizans (veya Doğu Roma) İmparatorluğu için özel bir sorundu – bu bölge, şimdi Romanya’nın da dahil olduğu bir bölgeydi.

Ancak Romalılar bölgeyi, Batı Roma eyaleti Galya’yı (modern Fransa ve Batı Almanya) işgal etmeye ve hatta liderleri Attila komutasında Roma’ya saldırmaya devam eden Hunlara kaptırdı. Daha sonra Hunlar, Avrupa’daki topraklarını MS 454’te Nedao Muharebesi’nde (şimdi Hırvatistan’da) Gotlar ve diğer Cermen eski vasallarından oluşan karışık bir kuvvete kaptırdılar.

Mezarın, bölgenin Hunlar tarafından kontrol edildiği MS 5. yüzyıldan kalma olduğu düşünülüyor. C: Vasile Pârvan Institute of Archeology

Prens mezarı

Ene, Mizil mezarındaki en son arkeolojik buluntuların yaldızlı bir kın içinde bir demir kılıç, bir hançer, demir ok uçları ve bir zamanlar tahta bir yaya takılan süslü kemik parçalar içerdiğini söylüyor.

Hançer, değerli taşlarla işlenmiş altın kaplı kabzasıyla özellikle süslüydü.

Arkeologlar ayrıca yaldızlı bir eyer, bronz bir kazan, birkaç süslü “aplik” – duvarda mum tutmak için bağlantı parçaları – ve altın takı parçalarının kalıntılarını ortaya çıkardılar.

Mezar, savaşçının tüm iskeletini günümüze kadar taşıdı ve yüzü, kalıntıları da ortaya çıkarılan altın bir maskeyle kaplı gibi görünüyor. Ancak şimdiye kadar atının sadece bir bacağı ve başı ortaya çıkarılabildi.

Mezarda altın varakla kaplı bir at eyerinin bu kısmı ve savaş atlarıyla ilişkilendirilen diğer nesneler bulundu. C: Vasile Pârvan Institute of Archeology

Arkeologlara göre, yeni bulunan objelerin stilleri, Avrupa’nın Tuna Nehri’nin kuzeyindeki büyük kısmının Hunların kontrolü altında olduğu MS 5. yüzyıla ait olduklarını gösteriyor.

Otoyol projesinin devam edebilmesi için mezar kazısının kötü hava koşullarında ve bazen de fenerlerle tamamlanması gerekiyordu.

Ene, arkeolojik araştırmanın şu anda “yarı bittiğini” söylüyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde, kemikler ve eserler temizlenecek, araştırılacak ve halka teşhir edilecek, mezarın bulunduğu yer ise otoyol projesi tarafından inşa edilecek.


Live Science. 13 Ocak 2023.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login