Puma Dışkısında Bilinen En Eski Parazit DNA’sı Bulundu

Şu ana kadar bilinen en eski parazit DNA’sı, 17.000 yıl önce yaşamış bir pumanın fosilleşmiş dışkısında bulundu.

Kedigiller familyasına ait olan Puma görseli. C: Stock Images

Arjantinli bilim insanları dağlık arazi Catamarca şehrindeki kayalık bir sığınakta buldukları koproliti yani fosilleşmiş dışkıyı incelediler. Bu bölgede daha önceki kazılarda nesli tükenmiş megafaunaya ait kalıntılar keşfedilmişti. 

Radyokarbon tarihlemesi koprolitin ve dolayısıyla içinde korunan yuvarlak solucan yumurtasının 16.570 ve 17.000 yıl öncesine, yani son Buzul Çağın sonlarına ait olduğunu gösterdi.

(Çatalhöyük İnsanlarının Dışkısında Parazitler Bulundu)

O zamanda bu kayalığın etrafındaki Peñas de las Trampas bölgesi bugüne kıyasla daha nemliydi. Yani burasının dev tembel hayvanların ve Amerikan atları ve Güney Amerikalı devegilleri gibi daha küçük otçul hayvanların dahil olduğu megafauna için daha uygun bir habitat olduğu anlamına geliyor.

Antik mitokondriyal DNA analizi koprolitin bir Puma’dan (Puma concolor) geldiğini ve yumurtaların bir yuvarlak solucan türü olan ve günümüz kedi, köpek ve tilkilerin sindirim sisteminde yaygın bir şekilde bulunan Toxascaris leonina‘ya ait olduğunu gösterdi.

Holosen çağın başlangıcından itibaren Peñas de las Trampa’da söz konusu olan aşırı kuru, soğuk ve tuzlu koşulların, DNA parçalanmasını azalttığı ve korunmasın sağladığı öne sürülüyor.

Romina Pettrigh ve Martin Fugassa tarafından yürütülen ve arkeologlar ve biyologlardan oluşan disiplinlerarası araştırma ekibi antik dışkı kalıntılarına oldukça önemli paleobiyolojik rezervuarlar olarak inceleyen bir projenin parçası.

Dr Petrigh “Daha önce koprolitlerde parazitlere ait kanıtlar bulduğumuzda, bu kalıntılar çok daha yakın zamana yani birkaç binyıl öncesine aitti. Bu son bulgular gösteriyor ki bu yuvarlak solucanlar Güney Amerika faunasını yaklaşık 11.000 yıl önce ilk insanlar ayak basmadan enfekte etmişlerdi.” diyor.

“Bu DNA’nın ne kadar eskiye ait olduğunu keşfettiğimde çok mutlu oldum. Genellikle bozunmaya uğradıkları için bu kadar eski DNA elde etmek oldukça güç. Çalışma koşullarımız modern DNA kontaminasyonunu önlemek amaçlı aşırı derecede kontrol altında olmalı.”

“Bu bulgular birkaç ilki ortaya koyuyor: vahşi bir hayvanın gastrointestinal nematod parazitine ait en eski antik DNA dizisi, dünya çapında keşfedilmiş en eski parazit örneği, bu bölgeden elde edilmiş en eski DNA.”

Dr. Petrigh için bu bulgular geçmiş ve günümüze ışık tutuyor. “Bu çalışma T. leonina’nın tarih öncesi zamanlardaki varlığını doğruluyor, tahminen bu bölgedeki insanlardan da önce. Bu zamana kadarki Amerikan vahşi etçillerinde T. leonina’nın bulunması adına ortak görüş, evcil kedi ve köpeklerle olan etkileşimin bir sonucu olarak düşünülüyordu fakat artık bu durum tek geçerli sebep olarak kabul görmemeli.

“Antik DNA çalışmamız aynı zamanda Pleistosen sonlarında Puna’nın güneyinde pumaların varlığını da doğruladı. Bu bulgu bölgedeki doğal tarih adına oldukça önemli sonuçlar sunuyor ve aynı zamanda ilk insanlar varmadan önceki ekolojik yapıyı anlamak için de.”

“Çok sayıda T. leonina yumurtası ve larvasının koprolit içindeki analizi bu parazitin yüksek derecedeki enfeksiyon kapasitesini gösteriyor ve bu durum hem etçiller hem de insanlar için yüksek riski de içeriyor.”


ScienceDaily. 27 Ağustos 2019.

Romina S. Petrigh, Jorge G. Martínez, Mariana Mondini, Martín H. Fugassa. Ancient parasitic DNA reveals Toxascaris leonina presence in Final Pleistocene of South America. Parasitology, 2019; 146 (10): 1284 DOI: 10.1017/S0031182019000787

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü ile yandalı var. Paris Diderot Üniversitesi'nde Genetik yüksek lisansını tamamladı ve Jacques Monod Enstitüsü'nde Paleogenomik laboratuvarında doktorasına devam ediyor. Araştırma alanları: Fransa'daki Neolitik Dönemden itibaren antik insan popülasyonlarının demografisi ve dinamiği, nadir görülen genetik hastalıkların evrimi ve Orta Çağ Fransızlarının genetik yapısı.

You must be logged in to post a comment Login