Piramitlerin Yapım Tekniğinin Anlaşılması İçin Lazer ve Dronelar Kullanılıyor

Gelişmiş lazer tarayıcılar ve drone’lar kullanılarak, Mısır piramitlerinin nasıl yapıldığının gizemlerini çözmek için haritalandırma çalışmaları başladı.

Şubat ayında Giza Piramiti’nde yürütülen çalışmalardan bir görüntü. F: V Man Union Inc. / Kyodo

Mart ayında Nagoya Üniversitesi tarafından başlatılan çalışmada, Kahire banliyölerinde bulunan dev piramitlerin etrafına detaylı haritalar oluşturabilmek için on adet lazer tarayıcı – lidar kuruldu. Ayrıntı bir üç boyutlu harita çıkarmayı öngören araştırmacılar, piramit yapımında kullanılan her bir taşın ele alınıp incelenebileceği bir 3D model-harita oluşturmayı başardı. Araştırmacılar bu çalışmada Çek Mısır Bilimi Enstitüsü ile ortak çalıştı.

Araştırmaları yürüten ekip Tokyo merkezli bir yapım şirketi ile bu haritaları oluşturmak için bir sponsorluk anlaşması yaptı. Şirket ayrıca araştırmacılara teknik destek de sağladı.

Araştırmacılar piramit inşaasının, buluntuların ve yapılan incelemelerin yetersizliği nedeni ile bir çeşit suç soruşturmasına benzetilebileceğini belirtiyor.

Mısır biliminin erken dönemlerinden itibaren piramitleri oluşturan her bir taşın aşağı yukarı aynı boyutta olduğu düşünülmekteydi. Bu geleneksel düşünce yakın tarihte yapılan araştırmalar ile rafa kaldırıldı. Nitekim yapılan araştırmalarda piramitlerin yapımında kullanılan taşların 300 kg ile 60 ton arasında değişkenlik gösterdiği anlaşıldı.

Şu ana kadar ekip 7 piramitin ölçüm ve taramalarını tamamladı. Toplanan dijital veriler nihayetinde bilgisayar ortamında işlenerek haritalar-modellemeler son halini alacak.

Araştırmacılar, piramitlerin yapım yöntemlerinin piramitler arasında farklılık gösterebileceğini ve detaylı haritaları karşılaştırarak eski Mısır yapılarının arkasındaki gizemleri çözmeye daha fazla yaklaşabileceklerini söylüyor.

Firavun Khufu için yapılan piramit, inşaa sırasında yüksekliği 147 metre olarak tahmin ediliyordu. Fakat ölçümlerin doğru çıkabilmesi için çok büyüktü ve her taşın boyutları da dahil olmak üzere yapıyı detaylı olarak gösteren hiçbir yüzey haritası yoktu. Bu piramitin yapımı için 3 milyon kadar taşın kullanıldığına inanılıyor.

Antik Mısırlıların piramitleri nasıl inşaa ettiği konusu, arkeoloji özelinde bilimsel boyutları ile, popüler teorilerde ise uzaylılara kadar varan bir yelpazede ele alınıyor. Arkeoloji biliminde yapım tekniği hakkında “rampa sistemi” şu ana kadar en kabul edilen teorilerden.

Araştırmacılar gelecekteki akademik çalışmalara temel hazırlamak ve çözülememiş konulara çözüm getirebilmek adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?

Mısır Piramitlerinin 20. Yüzyıl Başında Çekilmiş 9 Fotoğrafı

İnfografik Anlatımla Dünya Çapında Piramitler


JapanTimes. 10 Mayıs 2017.

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login