Pers Kral Yolu Üzerinde 162 Tarihi Eser Tespit Edildi

Pers Kral Yolu’nun Persepolis’ten Susa’ya uzanan kısmında yapılan araştırmalar sonucu 162 yeni arkeolojik sit alanı keşfedildi.

Pers Kral Yolu Üzerinde 162 Tarihi Eser Tespit Edildi

Susa Pers Kral Yolu’ndaki arkeolojik kalıntıları belirlemek ve belgelemekten sorumlu araştırma ekibinin başkanı Esmaeel Yaghmaee’nin yaptığı açıklamaya göre bu alanda belirlenen ve incelenen eserler, tarihsel ve İslami dönemlere ait. Tespit edilen eserler arasında 18 köprü, 5 kent, 14 kale, hisar ve gözetleme kulesi, 49 höyük yerleşimi, 4 kervansaray, 5 taş döşeli yol ve çok sayıda yeraltı mezarı, mezar ve mezarlık bulunuyor.

Arkeolojik çalışmaların birinci kısmını oluşturan bu aşamadaki amaç, Sasani döneminden kalma mesken yapılarını, kervansarayları ve dinlenme alanlarını belirlemek; bunun yanı sıra antik ve tarihsel dönemlerde yol ağlarını incelemekti.

Pers yol ağı ve haber dağıtma sistemi, antik İran’daki Pers hanedanlığının en ilginç ve şaşırtıcı idari özelliklerinden biridir. Büyük Pers İmparatorluğu’nun, doğuda İndus Vadisi’nden batıda Ege Denizi’ne, kuzeyde Seyhun Nehri’nden güneyde Asvan’a kadar uzanan geniş toprakları vardı. Bu kadar büyük bir ülkede, özellikle idari, politik, askeri ve ticari konularda gelişmiş bir iletişim sistemine ihtiyaç duyuluyordu. Bu nedenle de bu konularda önemli merkezlerin en kestirme yollarla birbirlerine bağlanmaları gerekliydi.

Dünyadaki ilklerden olan Pers iletişim ağı, insan kaynaklarını etkili bir biçimde kullanmaları, coğrafyayı iyi bilmeleri, inşa ettikleri yollar ve eğitimli işgücü ve atları sayesinde başarılı bir şekilde işliyordu. Antik Yunan metinlerinde de Kral Yolu ile birbirine bağlanan Sardis ve Susa arasında geniş çaplı bir iletişim ağı olduğundan bahsedilmektedir.


irna.ir/en/News/82006064/

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim mezunu, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi'nde yüksek lisansını tamamladı. Şu anda yine bir yandan Koç Üniversitesi'nde doktora yaparken, bir yandan da aynı üniversitede asistanlık yapıyor. İletişim: aysel.arslan@yahoo.com

You must be logged in to post a comment Login