Oxford’ta Kazılan Manastırda Ortaçağ Skandalı Ortaya Çıktı

Oxford’taki kilise alanında kazı yapan arkeologlar, cinsellik düşkünlüğüyle suçlandıktan sonra utanç içinde ölen rahibelerin iskeletlerini buldu.

Oxford United futbol stadyumuna yakın bir yerde yapılması planlanan inşaat sırasında 1110’da kurulan bir rahibe manastırı olan Littlemore Manastırı’na ait mezarlık keşfedildi.

Yüzü yere bakan bir kadın iskeletinin bulunması araştırmacılara kadının 1524’te manastırın kapatılmasına neden olan “günahkar rahibelerden” biri olduğunu düşündürttü.

John Moore Heritage Services’ten Paul Murray liderliğindeki araştırmacılar, erkek, kadın ve çocuklara ait 92 adet iskelet buldu. Defnedilenlerin çoğu kadındı. 35 kadın ve 28 erkek iskeleti tespit edildi. Geriye kalan 29 iskelet için cinsiyet tespitinin mümkün olmadığı söylendi.

Murray, “Kilisenin içine gömülenlerin zengin veya seçkin rahibeler olması muhtemel. Dış tarafa gömülenlerse büyük olasılıkla, manastıra ait olmayan fakat kilisenin kalbine olabildiğince yakın gömülmek isteyen kişiler” dedi.

Dicovery News’in belirttiklerine göre bazı iskeletlerde sağlık sorunları bulundu. Bu iskeletler arasında iki topal çocuk vardı. Bir gömüde cüzzam izleri, bir diğerinde yüzü yere bakan bir kadın ve güzel bir tabutla gömülmüş bir ölü doğan vardı.

Murray, yüzü yere bakan kadının alışılmadık pozisyonunun, onu gömenler tarafından günahlarını telafi etsin diye yapılmış bir pişmanlık hareketi olduğuna inanıyor. Bu tarz gömüler, günahkarlar ve cadılar için yapılan “yüzükoyun gömü” olarak bilinirdi.

Manastırı son yıllarında, bazı rahibelerin “ahlaksız ve iffetsiz” olarak suçlanmasıyla skandallar çepeçevre etmişti. Örneğin son baş rahibe Katherine Wells’in, onu ziyaret etmeye devam eden bir rahipten gayrimeşru bir çocuğu olduğuna inanılıyordu.

Orta Çağ İngiliz Rahibe Manastırları kitabında Eileen Power bu manastırdan “günümüze kalan kaynaklara göre en kötü manastırlardan biri”  olarak bahsediyor ve ekliyor; “bu durum büyük ölçüde, özellikle kötü bir baş rahibe olan Kathreine Wells yüzündendi.”

Wells’in, manastırdaki değerli malların çoğunu, bu kıza çeyiz sağlamak üzere aldığına ve rehin bıraktığına da inanılıyordu. Son yılda, bir başka rahibenin de Oxford’taki evli bir adamdan gayrimeşru çocuğu oldu.

1445’te gerçekleşen bir teftişte, yatakhane “o kadar harap halde ki rahibeler orada yatmaya korkuyorlar” ve “rahibeler yataklarda ikişer ikişer kalıyor,  baş rahibe dahi yatağını paylaşmak durumunda” şeklinde tarif edildi.

1524 yılında Lord Şansöyle manastırın dağıtılmasını önerdi. Çiftliğe dönüştürülen manastır, civarda inşa edilen otele restoran olarak katılmış olabilir.

dailymail

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login