Neandertallerin Elleri Sanılanın Aksine Oldukça Kıvraktı

Araştırmaya göre Neandertallerin elleri, tahmin edilenin aksine başparmak ve diğer parmakları arasında nesneleri tutabilecek kıvraklıktaydı.

Neandertaller şaşırtıcı derecede becerikliydi. C: Robert Clark/National Geographic/Getty

Neandertaller, tıpkı bizim kalem tutmamız gibi başparmak ve diğer parmakları arasında nesneleri tutabiliyordu, çünkü elleri düşünülenden çok daha kıvraktı.

Bulgu, Neandertallerin, alet yapımı, mağara duvarlarını boyama, kuş kemiklerine desenler çizmek ve sicim yapmak gibi gerçekleştirmiş olduğu düşünülen çok sayıdaki beceri gerektiren aktiviteyi açıklamaya yardımcı oluyor. Beceriksiz olarak düşünülmeleri halinde bu aktiviteleri açıklamak oldukça zordu.

(En Eski Atalarımız Bile Bizim Gibi Tutabiliyordu)

Neandertallerin el kemikleri, bizimkinden çok daha tıknazdı, bu da onlarda titiz kontrol eksikliği olduğuna işaret ediyordu. Kemikler üzerine yapılan daha önceki çalışmalar çoğunlukla Neandertallerin parmak ve başparmak ile “hassas kavrama” yapamadıklarını ileri sürüyordu. Bunun yerine tüm ellerini kullanarak “güç tutuşu (Küçük çocukların kalemleri tutuşu gibi)” kullanmak zorunda kaldıkları düşünülüyordu.

Tübingen Üniversitesi’nden Katerina Harvati ve ekibi, Neandertallerin ellerini nasıl kullandığını anlamak için, entezi bölgelerini araştırdı: Yani kasların kemiklere bağlandığı noktalar.

Her bir entezi, yükseltilmiş bir kemik bölgesidir. “Dokunurken kemiğin yüzeyinde yumuşak bir şişlik gibi hissediliyor.”

Harvati ve ekibi, yüzey alanlarını doğru bir şekilde ölçen bir 3 boyutlu bir tarama yöntemi geliştirdi. Hassas bir kavrama, güç tutuşundan daha farklı bir kas seti kullanır ve daha fazla kullanılan kaslar daha büyük enteziler geliştirir. Harvati’nin ekibi daha önce bunu farklı işlerde çalışan modern insanlarla çalışarak gösterdi.

Hassas kavrama

Araştırma ekibi, altı Neandertal ve altı erken modern insanın el entezilerini inceledi. Analizlere göre, Neandertaller zamanlarının çoğunu hassas kavrayışla geçirirken, modern insanlar ise hem hassas kavrayış hem de güç tutuşları ile geçirmişti.

Harvati, “Çalışmamız arkeolojik anlamda anatomik fosil kanıtlarıyla uyuşuyor. Daha önce Neandertallerin el ile yapılan faaliyetler için güç kullandıkları öne sürülmüştü, ancak bu algı, Neandertallerin sofistike kültürel davranışlarını gösteren arkeolojik kanıtların bulunmasıyla çelişiyordu.” diyor.

(İnsana Özel Yürüyüşün Sırrı Ayak Başparmağında Olabilir)

“Neandertallerin sadece hassas sapları kullandığı gerçeği, faaliyetlerinin doğasının bireyler arasında önemli ölçüde farklılık göstermediğini düşündürüyor.”

Her Neandertal muhtemelen her görevden biraz biraz yapsa da, bu görevler muhtemelen birbirine benzerdi. Bunun aksine modern insanlarda bir iş bölümü vardı.


New Scientist. 26 Eylül 2018.

Makale: Fotios Alexandros Karakostis, Gerhard Hotz, Vangelis Tourloukis and Katerina Harvati. 2018. Evidence for precision grasping in Neandertal daily activities. Science Advances.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login