Neandertaller Ein Qashish Mağarasını Tekrar Tekrar Kullanmış

Kuzey İsrail’deki Ein Qashish arkeolojik alanı, Orta Paleolitik dönemde Neandertallerin sık sık geldiği ve kullandığı bir yerdi.

Hexaplex trunculus yumuşakçası. C: Ekshtain et al 2019.

Orta Doğu’nun Levant Bölgesi’nde Orta Paleolitik dönem insan iskânı hakkında temel bilgi kaynağı mağara alanlarıdır. Açık hava yerleşimlerine kıyasla, mağara gibi korunaklı yerler kolayca tanınır ve sık sık ziyaret edilir. Bu nedenle uzun süreli iskânları kaydetme olasılığı yüksektir.

Bununla birlikte Kuzey İsrail’deki Ein Qashish açık hava alanının uzun bir tarih öncesi dönemde iskan edilmesi oldukça olağandışı. Bu alan, 71.000 ila 54.000 yıl öncesinde uzun bir süre boyunca değişen geniş açık hava yerleşim yerini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

(Modern İnsan Levant’a Gelmeden Önce Neandertaller Doğaya Uyumlu Yaşıyordu)

Araştırmacılar Ein Qashish’te insan iskelet kalıntılarını Neandertal olarak tanımladılar ve bölgede aynı yer üzerinde bulunan dört farklı tortu biriminden 12.000’den fazla eser buldular. Bu birimler değişen çevre koşullarında farklı iskân örneklerini temsil ediyordu.

Uzmanlar iskân alanındaki eserlerin ve hayvan kemiklerinin modifikasyonlarından yola çıkarak, burada yaşayan insanların, aletler yonttuğunu, kaynak sağladıklarını ve sahadaki hayvanları tükettikleri sonucuna vardılar.

Sahada bulunan taş alet kalıntılarından bazıları. C: Ekshtain et al 2019.

Birçok açık hava yerleşiminin kısa ömürlü olduğu ve özel görevler için seçildiği düşünülürken; Ein Qashish, istikrarlı ve tutarlı bir yerleşim sistemini gösteren, her biri bir dizi genel aktiviteye ev sahipliği yapan yaşam alanı gibi görülüyor. Araştırmacılar, karmaşık bir yerleşim sistemi içinde, açık hava yerleşim alanlarının tarih öncesi insanlar için düşünülenden daha önemli olabileceğini öne sürüyor.

Ekshtain, “Ein Qashis dinamik bir taşkın yatak çevresinde bir dizi katmanlı insan iskânı ile 60-70 bin yıllık bir açık hava yerleşim alanı. Bu alan, geniş kazı alanı ve açık hava bağlamı için bazı benzersiz buluntular ile öne çıkıyor, bu sayede insan faaliyetlerinin doğal ortamdaki çeşitliliğini anlıyoruz. Bilinen diğer açık hava yerleşim alanlarının aksine, burası göreve özel faaliyetler için kullanılmadı ve bir yaşam alanı olarak tekrar tekrar hizmet etti. Tabakalanma, tarihler ve alandaki bulgular, Kuzey İsrail’deki geç Neadertaller’in sağlam bir yerleşim sisteminin bölgesel kayıttan kaybolmadan hemen önce yeniden canlandırılmasına izin vererek, kaybolma nedenleri ve çağdaşları modern insanlarla etkileşimleri hakkında sorular ortaya koyuyor.” diyor.


Makale: Ekshtain, R., Malinsky-Buller, A., Greenbaum, N., Mitki, N., Stahlschmidt, M. C., Shahack-Gross, R., … & Been, E. (2019). Persistent Neanderthal occupation of the open-air site of ‘Ein Qashish, Israel. PloS one, 14(6).

Yıldız Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü.

You must be logged in to post a comment Login