Neandertaller Burun Farkıyla Bizden Ayrı Bir Tür Oldu

SUNY Üniversitesi’ndeki Samiel Marques’in yürüttüğü bir çalışmaya göre,  Neandertallerin yüz yapısı, Homo sapiens’lerden farklı bir tür olduklarını ortaya koyuyor. Araştırma Neandertallerin büyük ihtimalle soğuyan iklime uyum sağlayamamaktan değil, modern insanla rekabet sonucunda nesli tükenen ayrı bir tür olduğunu söylüyor.

Daha önceki araştırmalar Neandertalleri binyıllar süresince yaşadıkları soğuk çevreye uyum sağlayan modern Eskimolara ya da Avrupalılarla karşılaştırıyordu. Yeni yapılan araştrıma ise farklı olarak, Neandertelleri hem sıcak hem soğuk iklimlerde yaşayan bir çok farklı modern insan grubuyla karşılaştırdı. Farklı iklimlerin burunla başlayan üst solunum yolu sistemi üstündeki etkileri böylece incelenmiş oldu.

Sonuçlar Neandertallerin burun yapılarının, burun delikleri daha dar olan soğuk iklim insanlarına değil,  tropik iklimlerde yaşayan modern insanlarınkine daha yakın olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, soğuk iklime adaptasyonun göstergesi olan burun deliği daralmasının Neandertallerde olmamasının, onların uyum sağlamadığı anlamına gelmediğini söyledi. Bunun yerine Neandertallerin büyük ihtimalle kendi türlerine özel, modern insanınkinden ayrı bir soğuğa uyum sağlama yöntemi vardı. Bu da Neandertallerin kendi ayrı evrimsel geçmişleri olan farklı bir tür olduklarını gösteriyor. Yazarlardan Laitman, “Bütün morfolojik özelliklere baktığımızda, Neandertallerin yakın akraba olduğunu söyleyebiliriz, ama “biz” değiller.

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply