Neandertaller Avrupa’dan Önce İber Yarımadası’nda Yok Oldu

Neandertallerinin Avrupa sahnesinden 40.000 yıl önce silindiğine dair “NATURE” gibi dergiler de dahil olmak üzere pek çok makale yayımlandı. Ancak yeni çalışmalar yok oluşun tarihini biraz daha yukarılara çekmiş gibi gözüküyor. Zira bilim adamları, Homo Neanderthalensis’in İber Yarımadası’ndan 45.000 yıl önce yok olmuş olabileceklerine dair kanıtlar buldular.

Halbuki 2014 Haziranında Nature dergisinde yayımlanan geniş çaplı makalede, Avrupa’da İspanya’nın Atlantik kıyılarından, Rusya’da Karadeniz’e kadar geniş bir alandaki fosil kayıtlarına göre Neandertallerin GÖ. 41. 000 ile 39.000 yıl arasında tarih sahnesinden silindiği ortaya koyulmuştu.

Ancak İspanya’nın Valencia bölgesindeki El Salt sitesinden 45.000 yıl öncesinden gelen yok olmaya dair veriler en azından İber Yarımadası için tarihleri biraz daha geri çekecek gibi.
İnsan Evrimi Dergisi’nde yayımlanan yazının baş yazarı ve araştırmanın başındaki isim olan La Laguna Üniversitesi Prehistorya, Arkeoloji ve Eski Çağ Tarihi Eğitim ve Araştırma Biriminden Bertila Galvan ise araştırma ve sonuçları için şu cümleyi kullandı: “Sonuçlar tamamlayıcı olduğu kadar önceki bilgilerimizle de çelişmemekte”

Şu ana kadar İspanya’da yapılan çalışmalarda Neandertallerin yok oluşuna dair direkt bir tarihlemenin söz konusu olmadığını 45.000 ila 43.000 yıl önce yılları arasında değişen bir tarih aralığında tahmin edildiğini, kendi araştırmalarının ise bu konuda göreceli net bir tarihlendirme sunduğunu belirtti.

Galvan Nature dergisinde yayımlanan son araştırmalardaki 40.000 yıl önce sonucunun bir genelleme olduğunu ve Neandertal yok oluşunun kompleks ve karmaşık bir konu olduğunu tüm bölgelerde kapsayıcı rakamlar verilemeyeceğini buna ek olarak bölgesel bazda rakamların değişkenlik gösterebileceğini söyledi.

Neandertalin yok oluşuna dair İber Yarımadası’ndan gelen son rakam tüm bölge için kapsayıcı bir sonuç olmamakla beraber yine de bölgede yapılan ve yapılacak olan yeni araştırmalarla beraber El Salt sitesinden gelen tarihlerin yol gösterici olabileceği ise kesin. En azından 45.000 yıl öncesinde Neandertal popülasyonuna dair bir sonuç çıkartılabilir.

İber Yarımadası’nda Neandertal’in Kademeli Yok Oluşu

Litik nesneler ve fauna kalıntıları ile beraber El Salt sitesinin geniş stratigrafisi Neandertalin son 30.000 yılına dair kanıtları sunar.

Paleoçevresel ve arkeolojik verileri birleştirme ışığında Neandertal nüfusunun ani bir sonla karşılaşmadığını, aksine birkaç bin yıllık bir sürecin, yani kademeli bir yok oluşun izlerine rastlanmış.

Ancak Neandertal’in yok oluşunda iklim değişikliği ve benzeri doğal çevresel etkenler söz konusu değil. Araştırmacıları en çok düşündüren sorulardan biri de “Çevrenin azalan nüfus üzerinde bir etkisi var mı?” Ancak bir etki gösterebilecek derecedeki iklimsel değişkenler Neandertalllerden çok çok sonra oluşmuştur.

Araştırmacılar ayrıca El salt ve bölgedeki aynı döneme tarihlenen yerleşmelerde son Neandertal ile anatomik olarak ilk modern insanların her zaman birlikte yaşadıklarına dair buluntular geldiğini eklediler.

http://www.agenciasinc.es/

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply