Neandertaller Avrupa Kökenli Olmayabilir

Yapılan bir araştırmaya göre, Neandertaller uzun süredir düşünüldüğü gibi Avrupa kökenli olmayabilir.

Neandertal diş örnekleri. C: Mario Modesto

Araştırmacılar, Avrupa’daki en önemli Orta Pleistosen arkeolojik alanlarından, Fransa’daki Arago Mağarası’nda ve İspanya’daki Sima de los Huesos’ta (Atapuerca) bulunan diş örneklerini analiz ettiler.

Araştırma bu iki bölgeyi sistematik olarak ilk defa karşılaştırdı ve sonuçlar uzun bir süre içinde Neandertallerin doğrusal evrimleştiği fikrini desteklemedi.

(Resmileşti: Neandertaller Mağara Resmi Yapıyordu)

Metrik ve morfolojik olan bu karşılaştırmalı çalışma, iki bölgeden gelen dişlerin boyut ve şekil bakımından çok farklı olduğu ortaya çıkardı. Bazı özellikleri ortak bir kökene sahip olduklarını gösterdi, ancak diş özelliklerinin çoğu, iki ayrı Avrupa soy ağacını işaret etti. Arago’da bulunan homininler, arkaik özellikler taşırken, Sima de los Huesos’ta bulunanlar, Neandertallerle kayda değer benzerlikler gösterdi.

Fransa’daki arkeolojik alanda bulunan insan kalıntılarının çoğu, Sima de los Huesos’unkine benzer bir kronolojiye sahipti, yani yaklaşık 430.000 yıl öncesine. (Eklemek gerekiyor ki bu iki bölge arasında 800 km bir mesafe var.)

Bermúdez de Castro, “Avrupa’da yerel, doğrusal ve sürekli bir evrim öneren varsayım doğruysa, iki alandaki fosillerin birbirine çok benzer olması gerekir.” diyor .

Asya kökenli

Onlarca yıldır uzmanlar, neredeyse 660.000 yıl süren Orta Pleistosen’in başlangıcında, Avrupa kıtasının Aşölyen teknolojisi ve belki de ateş kullanımını getiren yeni bir insan nüfusu tarafından kolonize olduğunu ileri sürdü. Bu uzun süre boyunca, Neandertallerin sahneye çıkmasıyla sonuçlanan bir evrimsel süreç gerçekleşti. Ancak Avrupa’daki farklı noktalardaki son bulgular bu doğrusal model hakkında şüpheler uyandırıyor.

(Dünyanın İlk Yanlış Anlaşılan Sanatçıları Neandertaller)

Bermúdez de Castro’nun da dediği gibi, belki de bu süreç bu kadar basit değildi. Kendisi şu sözleri dile getiriyor: “Birkaç yıl önce, Avrupa’nın kapılarının birkaç kez açılmış olabileceğini ve Asya’nın güneybatısından ortak bir kökene sahip olan insan gruplarının gelmiş olabileceğini önerdik. Sonuçlarımız, şimdi yeni bir meydan okuma ile karşı karşıya olduğumuzun altını çiziyor: Eski kıtadaki insan evriminin tamamını yeniden düşünmeliyiz. Belki de Neandertallerin kökeni Avrupa dışındadır.”


Heritage Daily. 27 Nisan 2018.

Makale: de Castro, J. M. B., Martinón-Torres, M., de Pinillos, M. M., García-Campos, C., Modesto-Mata, M., Martín-Francés, L., & Arsuaga, J. L. (2019). Metric and morphological comparison between the Arago (France) and Atapuerca-Sima de los Huesos (Spain) dental samples, and the origin of Neanderthals. Quaternary Science Reviews, 217, 45-61.

Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. Birçok platformda çoğunlukla uzmanlık alanıyla ilgili yazılar hazırlıyor. Arkeolojinin herkes tarafından ilgi duyulması için çalışmalarda bulunuyor.

You must be logged in to post a comment Login