Moğolistan’daki Mezarda 1.700 Yıllık Ahşap Eyer Bulundu

Moğolistan’dan yaklaşık 1700 yaşında olduğu tahmin edilen ahşap bir eyer, bölgede yaşamış insanlara dair önemli bilgiler verdi.

Ahşap eyer Moğolistan’daki Urd Ulaan Uneet kompleksinde bulundu. C: N.N. Seregin

Oldukça iyi korunmuş eyer, Urd Ulaan Uneet Mağarası’ndaki bir mezarda ilk olarak 2015 yılında ortaya çıkarılan eserler arasındaydı.

Mağara, deniz seviyesinden yaklaşık 1327 metre yükseklikte yer alıyor ve bu dönemde bölgede bilinen tek mağara mezarı olma özelliğini taşıyor.

(Moğolistan’da Bulunan 1100 Yıllık Türk Mumyası İncelendi!)

Altay Devlet Üniversitesi araştırmacısı Nikolai Seregin ve meslektaşları, bu önemli alandan çıkarılan öğeleri tanımladılar.

Eyer mükemmel derecede korunmuştu. C: N.N. Seregin

En önemli ve bilgilendirici bulgular; ahşap bir eyer, boynuzdan çubukları olan demir gemler, bir yay bileşimi, ok uçları, demir kancalı bir deri ok kılıfı ve ahşap bir konteynırdı.

Araştırmacılar eserleri inceledikten sonra kültürel kökenleri ve ilgili zaman periyodu hakkında çeşitli sonuçlara vardılar.

Çalışma ekibi mağara öğelerinin Moğolistan’daki Rouran döneminden geldiğini söylüyor.

Mezar alanından bulunan at ekipmanlarının elemanları. C: N.N. Seregin

Araştırmacılar, “Bu mezar güvenle 4. ila 5. yüzyılın ortalarına tarihlenebilir. En geç sınır olarak 6. yüzyılın başlarına tarihlendirilebilir.” diyor. Bu sonuçlar radyokarbon analizi ile de destekleniyor.

Mağaranın ilginç bir özelliği de bu mezara eşlik eden bir at mezarının olması. Moğolistan’daki Rouran döneminden daha önce böyle bir bulgu ortaya çıkmamıştı.

Araştırmacılar, “Ölü gömme adetinin bu özelliği, Bulan-Koby Kültüründen insanlar ile temaslarla açıklanabilir.” diyor.

Mağaradan çıkarılan ekipman ve ev eşyaları. 1: Kancalı bir ok kılıfı; 2: bir kap; 3: bir bıçak; 4 ve 5: ayakkabılar. C: N.N. Seregin

Araştırmacılar, mağara mezarının keşfi sırasında bulunan eşyaların, MS 1. binyılın ortasında, birçok farklı bölge ile Moğolistan nüfusunun çok geniş temaslarını yansıttığını söyledi. Bu bölgeler arasında Altay-Sayan bölgesi, Trans-Baykal bölgesi, Mançurya, Doğu Türkistan ve Orta Asya vardı.

Araştırmacılar ahşap eyeri tamamen korunmuş olarak tanımladılar. Söz konusu eyer, kanatlı ve iki kavisli raf ve yayın ön ve arkasını takmak için girintilerden oluşuyordu.

Araştırmacılar, Avrasya halkları tarafından kullanılan “sert” eyerlerin daha geniş bir çalışmasının, öncelikle bu ürünlerin MS 1. binyılın ortalarından kalma arkeolojik alanlarda zayıf bir şekilde korunması nedeniyle karmaşık olduğunu söylüyor.

“Urd Ulaan Unaet kompleksinden gelen eyerin, Yaloman ve Doğu Türkistan desenleriyle aynı geleneğe ait olduğuna inanmak için her neden var.”

Muhtemelen, askeri çatışmalar bu eyerlerin gelişiminde belirleyici bir rol oynamıştı.


Horsetalk. 31 Mayıs 2020.

Makale: Хайруллина, О. Ф., & Черных, Е. М. (2020). Погребение с наконечниками стрел в могильниках мазуринского типа в Среднем Прикамье.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login