Modern Japonların Kökeni Araştırılıyor

Modern Japon toplumu genetik olarak tek bir göç olayı ile mi yoksa farklı kültürel grupların birbirleriyle karışması sonucu mu doğdu? Araştırmacılar bu sorunun peşine düştüler. En kabul gören teoriye göre, yaklaşık 2000 – 3000 yıl önce Japon adalarının sakinleri olan avcı toplayıcı Jomonlar ile Doğu Asya’nın tarımcı topluluğu Yayoi’lerin bölgeye göçü ile beraber doğan sentez sonucu modern Japon popülasyonu oluştu. Bir başka teori ise göçleri dışarıda bırakacak şekilde Jomon topluluğunun yavaş yavaş Yayoi toplumunun kültürel anlayışına evrilerek dönüştüğü fikrinde.

Hibridizasyon Modeli

Araştırmaların sonuçları Moleküler Biyoloji ve Evrim dergisinde yayınlandı. Genomlardan alınan tek nükleotid polimorfizmi verileri güçlü bir şekilde Japon nüfusun kökeninin oluşmasındaki en iyi teorinin melezleme modeli olduğu fikrini desteklemekte.

Yapılan araştırmalarda Jomonların doğrudan devamı olan Ainu insanları ve Yayoiler ile aynı soydan olan Pekin insanları arasındaki farklar belirlendi.

Ainu İnsanları – 1904

Ainu ve Pekin grubu olarak bilinen bölgedeki iki genel grubun arasındaki ilk ayrışma kayıtları 20.000 yıl öncesine dayanmakta. Bunun yanında bölgedeki ilk genetik karışma kayıtları ise arkeolojik veriler ile 5.000 ile 7.000 yıl öncesine tarihlendirilmekte.

Araştırmacılar Japonların gerçek evrimsel tarihini çözmek için daha ileri çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulamaktalar. Özellikle Jomon ve Yayoi topluluklarının iskelet kalıntıları üzerinden yapılacak antik genom analizleri ve kuzeydoğu asyalarının üzerinden yapılacak genomik analizlerinin bu süreci anlamakta oldukça önemli bir aşama olacağını ve Ainu gen akışının kaynağının çözümlenmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Pasthorizons

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login