MÖ 5. Yüzyıldan Günümüze: Satürn Tapınağı

Roma Forumu’nda bulunan Satürn Tapınağı, antik Roma’nın en eski dini yapılarından biri. İlk inşası MÖ 498 yılına dayanan bu yapı, tarih boyunca yangınlar ve doğal afetler nedeniyle defalarca yeniden inşa edilmiş ve restore edilmiş.

Roma Mitolojisinde Altınçağ Tanrısı olarak da bilinen ve Yunan mitolojisindeki karşılığı Kronos olan Satürn, zamanı kontrol eder, disiplin ve ahlak kurallarını belirler, tarım ve hasat konusunda ise semboldür.

MÖ 42 yılında Lucius Munatius Plancus ve yine MS 4. yüzyılda, Roma’nın senatosu ve halkı tarafından yeniden inşa edilen ve Roma tanrısı Satürn’e adanan tapınak, sadece tanrı kültüne değil, aynı zamanda tapınağın altında yer alan devlet hazinesi – Aerarium Populi Roma – için de hizmet veriyordu. Aynı zamanda Roma hukukunun yazılı olduğu bronz tabletleri de içeriyordu.

MÖ 498 yılında inşa edilen Satürn Tapınağı, Vesta ve Jüpiter Tapınakları’ndan sonra Roma’nın en eski kutsal yeri.

Roma Forumu’nun batı ucunda, Kapitol Tepesi’nin eteklerinde yer alan tapınak, sekiz sütunlu bir pronaos (ön salon) ve cella (ana oda) ile tipik bir Roma tapınağı planına sahip. Günümüzde ayakta kalan sadece sekiz sütun ve kısmi bir çatı, tapınağın görkemli geçmişine tanıklık ediyor.

Tapınak aynı zamanda, Roma’nın devlet hazinesi (aerarium) ve arşivlerini barındıran bir yapıydı. Bu nedenle, Roma’nın ekonomik ve siyasi yaşamında merkezi bir role sahipti.

Roma mitolojisinde önemli bir yere sahip olan Satürn’e adanan tapınak, her yıl Aralık ayında düzenlenen Saturnalia festivalinin merkeziydi.

Yapı üzerinde yapılan arkeolojik çalışmalar, Roma mimarisinin ve tarihinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı oldu. Satürn Tapınağı, hem antik dönemin dini inançlarını hem de Roma’nın sosyal ve politik yapısını yansıtan önemli bir tarihi yapı.

You must be logged in to post a comment Login