Mısır’daki Batık Şehirde Tapınak Bulundu

Sular altındaki Antik Mısır şehri Heracleion’da, tapınak kalıntıları, altın takılar, sikkeler ve bir tören teknesinin eksik parçası keşfedildi.

Sualtı antik Mısır kenti Heracleion’da keşfedilen tapınağın kalıntıları. C: Egypt Ministry of Antiquities

Antik halkın şehri gerçekten ziyaret ettiğine inandığı efsanevi Heracles’ten ismini alan Heracleion kenti, döneminde oldukça hareketli bir metropoldü.

MÖ 8. yüzyılda inşa edildiğinde, Nil Nehri’nin kenarında yer alıyordu. Kleopatra buradaki tapınaklardan birinde taç bile giymişti. Ancak yaklaşık 1500 yıl önce sular altında kaldı ve şimdi suyun yaklaşık 45 metre altında duruyor.

(Bulunan Batık, Heredot’un Haklılığını Kanıtladı)

Arkeologlar kenti 2000 yılında keşfettiğinden beri, Heracleion (Thonis olarak da bilinir) eski sırlarını yavaşça ortaya koyuyor.

Sualtında kalan antik kentte bulunan altın bir küpe. C: Egypt Ministry of Antiquities

Son iki aylık kazılar sırasında arkeologlar, taş sütunlar da dahil olmak üzere, büyük bir tapınağın kalıntılarını ve deniz dibinde 1 metre tortu altına gömülen küçük bir Yunan tapınağının çökmekte olan kalıntılarını buldu.

Kazılar, 19 yıl önce Heracleion’u keşfeden sualtı arkeoloğu Franck Goddio tarafından yönetilmişti. Ekip, deniz tabanında ve altında gömülü olan eserlerin görüntülerini ileten bir tarama aracı kullandı.

Tarama aleti, bir teknenin bir kısmını ortaya çıkardı. Geçmiş kazılarda, arkeologlar, hepsi bütün olarak olmasa da 75 tekne bulmuşlardı. Bu yeni bulgu, büyük olasılıkla tören amaçlı kullanılan teknenin (61) eksik kısmıydı.

Ancak bu küçük bir tekne değildi. Arkeologlar 61 numaralı teknenin parçalarını bir araya getirdiğinde, 13 metre uzunluğunda ve 5 metre boyundaydı. Mısır Eski Eserler Bakanlığı, teknenin yaklaşık 1 ila 3 m tortu altına gömülü bulunduğunu söylüyor.

Sualtı kazısı sırasında bulunan sikkelerden biri. C: Egypt Ministry of Antiquities

Söz konusu tekne önemli eserlere sahipti: bronz ve altın sikkelerin yanı sıra mücevherler. Heracleion’da ele geçen bronz sikkeler, MÖ 283-246 yılları arasında hüküm süren Kral II. Ptolemy’nin tarihine aitti. Ekip ayrıca, MÖ 3. ve 4. yüzyıllara ait çanak çömlekler keşfetti.

Ekip ayrıca, İskenderiye’nin Abu Qir Körfezi’nde su altında bulunan Canopus bölgesine de baktı. Canopus’ta arkeologlar, kentin ayak izlerini güneye doğru yaklaşık 1 kilometre kadar uzatan eski bir bina kompleksi buldular.

Canopus ayrıca başka bilgiler de barındırıyordu. Arkeologlar burada Ptolemaik ve Bizans dönemlerine ait sikkeler ve Ptolemaik döneme ait yüzük ve küpelerin olduğu eski bir liman buldu. Bütün bu eserler, Canopus’un MÖ 4. yüzyıldan İslami döneme kadar yoğun bir şehir olduğunu gösteriyor.


Live Science. 29 Temmuz 2019.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login