Mısır’da Yeni Krallık Dönemi Kayaya Oyulmuş İnsan Figürleri Bulundu

Mısır’da Yeni Krallık Dönemi’ne tarihlenen Tapınak 30 ve Tapınak 31 adındaki iki tapınakta  kayaya oyulmuş altı figür bulundu. Figürler devletin ileri gelenlerini ve ailelerini betimliyor.

Mısır Eski Eserler Bakanı Damaty, keşfin yapıldığı alan olan Gebel Al-Silsila’nın antik dönemde geçirdiği bir deprem yüzünden tamamen kum ve taşla kaplı olduğunu, bu yüzden de burada yapılan keşfin önemli olduğunu söyledi. Gebel Al-Silsila ve buradaki eserler erozyondan da etkilenmiş.

30. Tapınakta bulunan 2 figür

Bakan Mamdouh Eldamaty, Arjantinli Mısırbilimci Ricardo Caminos’un Tapınak 30’un “tamamen yok olduğunu” belirttiğini, fakat buna rağmen kayaya oyulmuş kabartma figürlerin keşfedildiğini söyledi.

Mısır’ın Antik Mısır Eserleri Departmanı başkanı Mahmoud Afifi, ilk oyuğun Tapınak 30’un sonunda bulunduğunu söyledi. Bu oyukta tapınağın sahibi ve karısının bir sandalye üzerinde oturmasını betimleyen iki figür bulunuyor. Erkek omuza kadar uzanan bir peruk takımış, ve kollarını çapraz olarak göğsünde birleştirdiği Osiris posizyonunu almış. Kadın ise sol kolunu kocasının omzuna, sağ elini de kendi göğsüne koymuş.

Afifi, ikinci oyuğun ise Tapınak 31’de bulunduğunu ve dört figürü betimlediğini söyledi. Buradaki ilk figür, Kral III. Thutmose’nin hükmü sırasında “Yabancı Diyarların Yöneticisi” olan, ve bununla birlikte 30. tapınağın da sahibi olan Neferkhewe’yi betimliyor. Neferkhewe’nin yanındaki ikinci figür karısı Ruwisti’ye, üçüncü ve dördüncü figürler de oğlu ve kızına ait.

31. Tapınaktaki Neferkhewe ve ailesi

Figürleri ortaya çıkaran İsveç ekibi 2012 yılından beri Gebel Al-Silsila’daki 32 tapınak üzerinde çalışıyor. Tapınaklardan en iyi korunmuş olanı, hala mimari ögelerin korunduğu Tapınak 31.

Gebel Al-Silsila (Dağ Silsilesi), Antik Mısır zamanında Kheny, yani “Kürek Çekme Sarayı” olarak biliniyordu. Bu bölge Nil nehrinin daraldığı ve kayalıkların nehrin hemen yanından başladığı Edfu’ya kadar uzanıyor. Gebel Al-Silsila bölgesi Mısır’ın 18. Hanedanlığı’ndan Greko-Romen döneme kadar bir taş ocağı olarak kullanılmıştı.

Antik Mısırlılar kayalıklara küçük mabetler oymuş, ve bunları Nil Nehri’ne ve birçok Nil tanrısına adamışlardı. Daha küçük mabetler Kral I. Thutmose, Hatşepsut ve III. Thutmose tarafından yapılmıştı. Horemhab ise, 19. ve daha sonraki hanedanlıklara mensup krallarının izini bıraktığı, kayaya oyulmuş bir tapınak inşa ettirmişti.

Böylece Gebel Al-Silsila önemli bir ibadet merkezi haline geldi. Ve burada her sene sel mevsiminin başlangıcında, gelecek yıl içinde ülkenin refahını sağlaması için Nil nehriyle ilişkili olan tanrılara adaklar ve kurbanlar sunulurdu.


“Ancient Egyptian artefacts discovered in Aswan’s Gebel Al-Silsila”, AhramOnline sitesi. Nevine El-Aref, 24 Aralık 2015
Görseller: Mısır Eski Eserler Bakanlığı Facebook Sayfası

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login