Mamutların Yok Olmasının Nedeni Meteor Değilmiş

Araştırmacılar, aşırı ısınmayla oluşan cüruf damlacıklarının, 12.900 yıl önce gerçekleşen kozmik bir felaketle değil, Taş Devri’nde insan kaynaklı ateşlerle oluştuğunu açıkladı. Suriye’den alınan toprak örnekleri, aşırı soğuk Genç Dryas Dönemi’ni tetikleyip mamutların yok olmasına neden olduğu düşünülen kozmik felaketin aslında hiç gerçekleşmediğini ortaya koydu.

Yaklaşık 13.000 yıl önce Dünya aşırı derecede soğudu ve neredeyse 1000 yıl boyunca öyle kaldı. Genç Dryas olarak bilinen bu ani soğuma dönemi, mamutların yok olması ve Amerika yerlileri Clovis insanlarının kaybolması ile aynı ayna denk geldi. 1980 yılında bazı araştırmacılar, bu soğumanın Kuzey Amerika’ya düşen bir kuyruklu yıldız ya da göktaşının neden olduğunu söylemişlerdi.
Uzmanlar yaptıkları yeni araştırmayla, Kuzey Suriye’de 10.000 ila 13.000 yıl öncesine tarihlenen dört yerleşmede erimeyle oluşan cüruf damlacıklarını incelediler. Daha önceden ortaya atılan hipotez, Genç Dryas Dönemi’nin başlangıcı olduğu düşünülen kozmik felaketin benzer cüruf damlacıklarıyla karşılaştırdılar.

Araştırmanın başındaki Peter: “Suriye bölgesi için kozmik felaket düşüncesi söz konusu değil. Bunun imkanı bile yok” dedi.

Bu cüruf damlacıklarının nedeninin kozmik felaket değil, insan kaynaklı ateşler oldukları ortaya çıkartan ve Suriye bölgesinde yapılan bu araştırma, Euphrates Nehri yanında yaşayan bazı tarım öncesi toplulukların yoğun ateş yaktıkları düşüncesini öne çıkardı. Bölgedeki dönem yerleşmelerine bakıldığında birçok kerpiç yapının olduğu ve bu kerpiç bloklarda yoğun ateş ve erime izleri olduğu belirtildi.

Suriye Bölgesi Araştırmasının Sonuçları
– Cüruf damlacıklarının tamamen yerel toprakla ilişkili olduğu, önceden tahmin edildiği gibi kıtalar arası bir etkinin olmadığı ortaya çıktı

– Damlacıkların içeriğine yapılan analizler, küçük çaplı ve kısa süreli ateşlerle oluştuğunu, göktaşı çarpmasından kaynaklı yoğun ve yüksek dereceli bir sıcaklıkla oluşmadığını gösterdi.

– Yerleşim alanlarından alınan örnekler 3000 yıllık bir periyodu kapsıyor. Eğer bir kozmik felaket olsaydı, bu anlık bir olay olurdu.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply