Lesbos Adasında Geometrik Dönem Mezarı Bulundu

Yunan adası Lesbos’ta geometrik döneme tarihlenen zengin buluntulu bir mezar bulundu. İppeios köy meydanındaki kanalizasyon çalışmaları sırasında bir buçuk metre derinlikte bulunan mezarın 8. yüzyılın sonlarına tarihlendiği tahmin ediliyor.

Mezarda bulunan altın küpeler.

Mezarda bulunan altın küpeler.

Uzmanlar, bu döneme ait bilimsel olarak kazılmış tek mezar olan mezarı eşsiz ve nadir olarak yorumluyor. Söz konusu mezar adanın erken tarihini anlamak ve arkeoloji için de çok büyük önem taşıyor.

Sandık şeklinde yapılan mezarın bazı parçaları bir kayaç türü olan şist’ten yapılmış. Bugüne kadar el değmemiş mezarda sırtüstü uzanmış bir biçimde genç bir kadın yatıyor ve MÖ. 750 ila MÖ. 700 yılları arasına tarihleniyor.

Bikonik biçimli altın boncuk.

Bikonik biçimli altın boncuk.

Mezardaki kadın,  yanında muhtemelen Lesbos’ta yapılmış olan beş gri vazo ile birlikte gömülmüş. Kadının yanında bulunan eşyalar arasında minyatür kase, derin ve sığ kase ve iki testinin yanısıra pelvis bölgesinde ve başının etrafına konulmuş altın ve bronz takılar bulundu. Bir de kemikten yapılmış iğne de mezardan çıktı.

İki küpenin de bulunduğu altın takılar ince altın varaktan yapılmış ve taneleme yöntemi kullanılmış. Mezarda bulunan bikonik biçimli boncuk ve bronz boncuk ise muhtemelen bir kolyenin parçası. Gri vazolar ise taştan bir kapakla hala kapalı bir şekilde duruyor.

Lesbos adasında bulunan geometrik dönem mezarı.

Lesbos adasında bulunan geometrik dönem mezarı.

Arkeologlara göre mezarda çıkan takılar Erken Geometrik Dönemin zanaatkarlığını çok iyi yansıtıyor.


Athens News Agency

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login