Kuzeybatı Pasifik’in Avcı Toplayıcı Yerlileri Deniz Çiftçiliği Yapıyordu

Kanada Simon Fraser Üniversitesi’nin yürüttüğü multidisipliner bir araştırma, Kuzeybatı Pasifik kıyılarının avcı toplayıcıları hakkında alışılagelmişin dışında sonuçlar veriyor.

Sadece Doğanın Lütfuna Bağlı Ekonomileri Yoktu

Arkeolog Dana Lepofsky ve 10 kişilik ekibi tarafından yürütülen araştırma şunu gösteriyor ki; Kuzeybatı Pasifik kıyılarının avcı toplayıcı olarak tanımlanan yerleşimcileri sadece okyanusun lütuflarına bağlı bir geçim ekonomisine sahip değillerdi. Aksine bu yerleşimciler Alaska’dan Washington’a kadar bir bölgede sürdürülebilir bir çiftçilik yapıyorlardı. Fakat bu çiftçilik bilinenin dışında bir tarım faaliyetini gösteriyor. Bu insanlar midyeden iyi bir hasat sağlayabilmek adına onları kültüre almışlardı.

“American Antiquity” dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, bu yerleşimcilerin habitat olarak midye için uygun olmayan kıyılarda kendi elleri ile ana kayalar üzerine bahçeler kurdukları yani midye yetiştiriciliği için ideal ortamlar yarattıklarını belirtiyorlar. Bu tür plajlarının en azından 1000 yaşından eski olduğunu düşünüyorlar. Bu araştırma ayrıca ilk yerleşimcilerin vahşi başıboş bir ortamda sadece doğanın lütuflarına bağlı bir yaşam sürdüğü kavramına da meydan okuyor.

Deniz Yönetimi Dünya Çapında Uygulanıyor Olabilir

Araştırmaların başındaki isim olan Lepofsky, “Biz dünya çapında kıyı yerlilerinin çeşitli şekilde deniz yönetimine sahip olduğunu düşünüyoruz ama Kuzeybatı Pasifik dünya üzerinde bu durumun belgelendiği nadir yerlerden biri.”

Lepofsky ayrıca “Bizim bu araştırmalardaki şansımız bu bölgenin yerlilerine dair bilgilerimizin dünyanın diğer bölgelerdeki yerleşimcilere oranla oldukça fazla olması diyor.”

Araştırmacılar, ilk yerleşimciler hakkında yürüttükleri multidisipliner araştırmalarda bu yerleşimciler üzerine herhangi bir uzmanlıkta çalışan herkesin midye bahçeleri ağına inandığını belirtiyorlar. Hatta sadece midye yönetimini çalışan bir grup bulunmakta.

Leposfky “Antik deniz yönetimini anlamak için pek çok disiplinin yardımına ihtiyacımız var, çünkü bu durum hepsi ile bağlantı içermekte.”

Araştırmalar Deneysel Yollarla Test Edilecek

Araştırmacılar bu araştırmanın devamında modern deniz yetiştiriciliği ile antik yetiştiriciliği karşılaştıracaklar ve bunların okyanusa olan etkileri üzerinde yoğunlaşacaklar. Ekip ayrıca günümüz normları dışına çıkarak doğal gıda üretimi ve gıda güvenliğini arttırmak adına antik deneysel istiridye bahçeleri inşa edecekler ve bugünün yetiştiriciliğine daha doğal bir alternatif arayışına girecekler.

SFU.ca

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login