Kuzey Amerika’daki Kaya Sığınağında 18.000 Yıllık İnsan İzleri

Arkeologlar, insanların 18.000 yıldan daha uzun bir süre önce Kuzey Amerika’da, Rimrock Draw kaya sığınağında iskan ettiğini gösteren kanıtlar buldular.

Riley, Oregon’un dışındaki Rimrock Draw Kaya Sığınağı’nın girişi. C: Wikimedia Commons

İnsanların Kuzey Amerika’daki ilk adımları konusu hararetle tartışılıyor ve 18.000 yıllık bulgular tartışmaları daha da körükleyecek. 

Arkeologlar Oregon’daki bir kaya sığınağında 18.000 yıldan daha eski olduğu tespit edilen bir hayvan dişi ortaya çıkardı. Sahada bulunan eserler ve diğer kalıntılar hakkındaki yorumları doğruysa bu, sığ mağaranın Kuzey Amerika’daki en eski insan yerleşimi alanlarından biri olduğu düşünülebilir.

Küçük Riley kasabasının hemen dışında bulunan Rimrock Draw Kaya Sığınağı, 2011’den beri Oregon Üniversitesi liderliğindeki arkeologlar tarafından dikkatlice kazılıyor. Yıllar içinde, taş aletler ve Pleistosen döneminden soyu tükenmiş memelilere ait diş parçaları gün yüzüne çıkarıldı.

(İlgili: Brezilya’da İnsan Yapımı 25.000 Yıllık Takılar Bulundu)

Ekip 2012 yılında, 15.000 yıl öncesine tarihlenen St. Helens Dağı patlamasından kalma bir volkanik kül tabakasının altında deve dişi parçaları tespit etti. Ayrıca turuncu akikten yapılmış, biri korunmuş bizon kanı kalıntısıyla kaplı ve diğeri volkanik küle gömülü iki ince işlenmiş kazıyıcı buldular.

Deve dişi minesinin radyokarbon tarihlemesi daha kesin bir tarihi ortaya çıkardı: günümüzden 18.250 yıl önceyi.

Yakın zaman önce 18.000 yıldan daha eskiye tarihlenen deve dişinin bir kısmı. C: Stafford Research

Oregon Üniversitesi Doğal ve Kültürel Tarih Müzesi Arkeoloji Saha Okulu’ndan arkeolog Patrick O’Grady yaptığı açıklamada, “15.000 yıllık volkanik külün tanımlanması bir şoktu. Ardından bulunan taş aletler ve yongalarla (alet olarak kullanmak üzere taşa darbe veya baskı uygulayarak çıkarılan parça) birlikte mine üzerindeki 18.000 yıllık tarihler daha da şaşırtıcıydı.” diyor.

Oregon ve Washington Arkeoloji Arazi Yönetimi Bürosu’ndan Heather Ulrich, “Bu, arkeoloji camiası için çok heyecan verici bir gelişme.” diye ekliyor.

Asıl soru, 18.000 yıl öncesine ait hayvan dişi parçasının bölgede insan yerleşimini kesin olarak kanıtlayıp kanıtlayamayacağı. İşlenmiş taş aletlerin varlığı bunu gösteriyor, ancak bu yorum herkesi ikna etmeyebilir.

İnsanların Kuzey Amerika’ya ilk girişleri arkeolojide en çok tartışılan konulardan biri. Yakın zamana kadar yaygın olan görüş Amerika kıtasının en eski sakinlerinin yaklaşık 15.000-13.000 yıl önce kıtaya yerleşen ve “Clovis kültürü” olarak bilinen tek bir grup olduğuydu. 

Bu tarih, son birkaç on yıl içinde bir dizi arkeolojik buluntuyla sürekli olarak geriye itildi ancak henüz bir fikir birliğine varılamadı. 2020 yılında arkeologlar, Meksika’nın merkezindeki Chiquihuite Mağarası’nda bir kazı gerçekleştirdi. Mağara, yaklaşık 2.000 taş aleti, bitki kalıntılarını ve çevresel DNA kalıntılarını içeriyordu. Alanın tarihlendirilme çalışmaları, mağaranın 25.000-33.000 yıl önce mevsimsel olarak insanlar tarafından kullanıldığını gösteriyor. Ancak diğer arkeologlar bu yorumun kesinleşmesi için bazı zorluklar olduğunu savunuyor.

Son Rimrock Draw Kaya Sığınağı kazısındaki araştırmacılar, daha sağlam kanıtlar elde etmek için buluntularının daha fazla analizini yapmayı umuyor. Bu analizler, diğer deve ve bizon diş parçalarının daha fazla test edilmesini ve yangın yerinde bulunan bitki kalıntılarının incelenmesini içerecek.

Ekip ayrıca, yoldan geçenlerin ve kampçıların, sıkı çalışmalarını sekteye uğratabileceği için rastladıkları potansiyel arkeolojik keşiflerden uzak durmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

Oregon Arazi Yönetimi Bürosu yaptığı duyuruda: “Bu keşifler, kamu arazilerimizin iyi yönetilmesinin önemini vurguluyor. Bir arkeolojik alana zarar verilmesi, alanın tahrip edilmesi ya da yok edilmesi federal bir suç. Bulduklarınızı bırakın ve kamu arazilerindeki arkeolojik alanlarda eser toplamayın veya eserlere başka bir şekilde zarar vermeyin.” diyor.


IFL Science. 11 Temmuz 2023.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi. Tarih ve arkeoloji ile ilgileniyor.

You must be logged in to post a comment Login