Kuzey Amerika’da Tarih Öncesi Hayvanlar ve İnsanlar Aynı Dönemde Yaşamış

Kuzey Amerika’daki Old Vero siti, 14.000 yıl önce insanlarla büyük boyutlu tarih öncesi hayvanların aynı zamanda yaşadığının kanıtlarını sunuyor. Kazı başkanı James Adovasio, kazıyı Kuzey Amerika’daki en kapsamlı Paleo-Kızılderili kazısı olarak tanımladı. Paleo-Kızılderili, Geç Pleistosen döneminin son buzul evresinde Amerika kıtasına gelen ve sonrasında burada iskan eden, günümüz kızılderililerinin tarih öncesi atalarına verilen isim.

Vero’da İnsan Varlığı

Kazı başkanı James Adovasio, hazıda şu ana kadar insan kalıntıları bulunmasa da, üstünde kesikler bulunan yanmış kemik gibi bazı buluntuların sadece insanlar tarafından yapılmış olabileceğini ve insan varlığına işaret ettiğini söyledi.

Bundan 100 yıl önce 1900’lerde, EH Sellards adlı bir jeolog, bu sitte büyük tarih öncesi hayvanlarla insanların aynı anda yaşadığı teorisini ileri sürmüş ama bu teori çok tartışmalı bulunmuştu. Şimdi arkeologlar Sellards’ın haklı olabileceğini görüyorlar ve bunu teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha iyi araştırma yöntemlerinin gelişmesine bağlıyorlar.

Amerika’da Tarih Öncesi Yerleşimler Arasında Vero’nun Yeri

Kültürel buluntuların ait olduğu tabakaların radyokarbon testleri Vero’nun 13.000-14.000 yıl öncesine tarihlendiğini gösterdi. Bu tarihlendirme, Vero’yu Florida eyaletindeki en eski karasal arkeolojik sit yapıyor. Arkeologlar gelecek sezonlarda, radyokarbon testi sonuçlarına göre 19.000 yıl öncesine tarihlenen bir bölgede çalışmalarını yoğunlaştırmayı düşünüyor. Bu tabakada da kültürel buluntular ortaya çıkarsa, sit bütün Amerika’daki en eskilerden biri olacak.

Vero ve Amerika’da bulunan Meadowcroft, Monte Verde ve Gault kazıları, 1920lerden itibaren ortaya çıkan Clovis kültürünün Amerika’nın en eski kültürü olduğu kanısının da yanlış olduğunu kanıtlıyor. New Mexico’da bulunan Clovis siti, 11.200-11.500 yıl öncesine tarihlenmişti. 1970li yıllardan itibaren Clovis’ten daha eski yerleşimler bulunmaya başladı.

Vero’daki Yeni Araştırmalar

Kazı başkanı Adovasio, araştırmaların Vero’da insanlar, hayvanlar ve bitkiler arasındaki ilişkileri aydınlatacağını umduklarını söyledi ve “Vero’daki insanların yaşam tarzlarını belirleyip, bunun diğer yerleşimlerle benzerlik gösterip göstermediğini araştırmak istiyoruz” dedi.

Şu ana kadar toplam 170 bitki ve hayvan çeşidinin saptandığı kazıda, soyu tükenmiş bir kurt türünün kemiklerinin bulunduğu düşünülüyor. Yerleşimden alınan örneklerde yapılacak DNA testleri de, Buzul Çağı sonunda bölgenin durumuna ışık tutacak.

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply