Kuzey Amerika’da 16.000 Yıllık Akik Taş Alet Bulundu

Arkeologların, Doğu Oregon’un yüksek çöllerindeki bir kaya barınağında buldukları taş aletin, Kuzey Amerika’daki bilinen es eski insan yerleşiminden daha eskiye tarihlendiği ortaya çıktı. Kazıyı yürüten Oregon Üniversitesi arkeoloğu Patrick O’Grady, bölgenin tamamının henüz kazılmadığını fakat turuncu bir akik taştan yontulmuş kazıyıcı taş aletin Doğu Oregon’da normalde bulunmadığını belirtti.

kuzey amerika'da en eski insan yerleşiminden daha eski taş alet bulundu

Taş alet, günümüzden 15.800 yıl önce patlayan St. Helens volkanik dağının kül tabakasının 8 santimetre altında bulundu. Yüzeyden derinliği ise yaklaşık 3,5 metre idi.

Arazi sorumlusu Arkeolog Scott Thomas ise eğer tahminlerimiz testlerle uyuşursa bunun Rocky Dağları’nın batısındaki en eski yerleşim olabileceğini ve bir zamanlar Asya’dan Kuzey Amerika’ya göç etmiş ilk insanlar olarak inanılan Clovis Kültürü insanlarının bir başka erken tarihlendirmesi olabileceğini söyledi. Bilinen en eski, farklı ve zarif türdeki Clovis taş aletleri 13.000 yıl öncesine tarihleniyordu.

Washington Üniversitesi’nden Donald. K. Grayson, bilimsel topluluğun bu buluntuya karşı şüpheci yaklaşacaklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Taş aletin daha üst bir seviyeden karışmış olabilme ihtimali yüzünden, kül tabakasında hiçbir kırılma olmadığı ortaya çıkana kadar ve ikna edici bir şekilde yayınlanana kadar kimse buna inanmayacak. O zamana kadar aşırı şüphecilik devam edecektir.”

AP

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login