Kültepe’de Tunç Çağına ait Büyük Bir Heykelcik Bulundu

Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü’nde, Eski Tunç Çağı’na ait Anadolu’da bilinen en büyük heykelcik bulundu.

Yaklaşık 72 yıldır arkeolojik kazıların yapıldığı Kültepe’deki çalışmalar, Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında yürütülüyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Kültepe’de bu yılki kazılarda, koronavirüs nedeniyle az sayıda kişi çalışıyor.

Kültepe’de bu yıl, 2018 yılında kazılmaya başlanan ve 35 idol bulunan yerde kazılar sürüyor.

Bu yılki kazılarda da aynı yerde 20 civarında yeni esere ulaştıklarını belirten Kulakoğlu, “Aslında sadece bu çıkarılanlar değil, o odanın içindeki her şey bizim için çok önemliydi. Zor bir çalışma ortamıydı çünkü her yer yanmıştı. Eserlerin büyük kısmı zarar görmüştü. Şimdiye kadar Anadolu’da Eski Tunç Çağı’na ait en büyük heykeli bulduk. 45 santimetre yüksekliğinde bir eseri, heykeli bulmanın sevincini yaşıyoruz. Bu çok özel bir eser.” diyor.

4.200 yıl öncesine ait

Daha önceki kazılarda da bu figürün benzerlerinin bulunduğunu belirten Kulakoğlu, temizlendiğinde figüre dair daha net bilgiler elde edebileceklerini söylüyor.

Daha önceki kazı dönemlerinde bulunmuş olan örneklerden yola çıkarak, heykelin elinde tuttuğu şeyin bir hayvan figürü olabileceği düşünülüyor.

(Kültepe’de 4.300 Yıllık 10 Adet İdol Ortaya Çıktı)

“Tapınım sırasında muhtemelen tanrılarına ithaf etmek üzere onların tasvirlerini bir mabedin kutsal odasında sergilerler ya da tapınak bunları yaptırır, bir atölye vardır, burada bu heykelcikler tanrılara sunmak için kullanılır. Eserimizin aslında yapısı zayıf, jipsun denilen alçı taşından oluşuyor. Suya ve neme karşı çok hassas. Burada ince temizliğini yapıyoruz, müzede sergilenecek. Biz bu eserleri arkeoloji literatüründe tanrıça olarak yorumluyoruz. Bu eser yaklaşık 4.200 yaşında.”

“4.200 yıl önce bu bölgede, Orta Anadolu’da bu tür kutsal sayılan kişilerin tanrılık sembolü yoktur. Hitit döneminde ya da koloni çağında özellikle bu tür figürlerin başında boynuzlu başlık olur. Burada henüz Anadolulu yerli insanların kendi dünyalarında gördükleri kişileri temsil etmeye çalıştıklarını, tasvirlerini ürettiklerini görürüz. Bu tasvir edilen kişinin kutsal olması lazım. Kültepe’de bütün bulunan heykeller, heykelcikler, idoller hep kadındır. Şimdiye kadar hiç erkek bulunmadı. Çıplak vaziyettedir, süslü bir tahtı vardır. Arkasında saç örgüleri vardır.”

Anadolu’da bir ilk

Önceki yıllarda bu heykelin yarısı kadar olanları bulduklarını belirten Kulakoğlu, “Şimdiye kadar bulunanların en büyüğü. 4.000 yıl önceki dönemde bundan daha büyüğü yok. Kültepe’de de yok, başka yerde de yok. Bizim için çok özel bir eser. Tekil, ünik eser, başka bir benzeri yok. Bu bölgeye Kültepe’ye özgü yine dini inançları gösteren en nadide eserlerden biri.”

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login