Küllüoba Höyüğü’nde 120 Bireye Ait Kalıntılar Bulundu

Eskişehir’deki Küllüoba Höyüğü’nün mezarlık alanında yapılan kazılarda, Tunç çağından 120 bireye ait kalıntılar bulundu.

C: Küllüoba Kazıları

Eskişehir ili, Seyitgazi İlçesinde yer alan ve 1996 yılından beri kazılan Küllüoba Höyüğü’nde yapılan son dönem kazılarında, yerleşmenin ilk iskan edildiği döneme ait bir mezarlık alanı ortaya çıkarıldı ve kazılar bu alanda yoğunlaştırıldı.

Höyüğün kuzeydoğusunda yer alan söz konusu bu mezarlık alanı, İlk Tunç Çağı I (İTÇ I) dönemi başlarından (MÖ 3200) itibaren 300-400 yıl gibi uzun bir süre kullanılmış ve zamanla yerleşmenin genişlemesiyle birlikte farklı bir kesime taşınmış.

(İlgili: Küllüoba’da Kafasına Darbe Almış 5.000 Yıllık Çocuk Bulundu)

Küllüoba Mezarlık Alanı, Batı ve Orta Anadolu’da şimdiye kadar bilinen en erken yerleşim dışı mezarlık alanı olma özelliği taşıyor.

C: Küllüoba Kazıları

2022 kazı sezonu itibariyle 120’den fazla birey sayısına ulaşılan söz konusu alanda mezar tipleri; taş ve kerpiç sanduka ile pithos, çömlek mezar ve basit toprak mezarlardan oluşuyor.

Bireyler üzerinde yapılan antropolojik çalışmaların ilk sonuçlarına göre, bazı örneklerde ölüme sebebiyet verecek nitelikte şiddete ilişkin izler tespit edildi.

Bireylerin ölüm sebepleri arasında az sayıda verem vakası ile bakteriyel ve viral enfeksiyon kaynaklı bulaşıcı hastalıklar da var.

C: Küllüoba Kazıları

Kazı başkanı Doç. Dr. Murat Türkteki, mezarların o dönem yaşayanlar için sosyoekonomik durumu ortaya koyduğunu belirtiyor ve mezar içinde daha çok çanak çömlek, küçük hediyeler şeklinde küçük fincanlar bulunduğunu söylüyor.

“Özellikle çocuk mezarlarında ‘mühür’ denilen ayak biçiminde damgalarla karşılaşıyoruz. Bunlar genel olarak mühür olarak kabul edilmesine rağmen aslında biraz takı-amulet gibi bir işlevi de var. Mezarlık alanında bugüne kadar bu örneklerden çok sayıda ele geçirdik. Onun dışında zaman zaman bakır eşyalarla da karşılaşıyoruz. Saç halkaları, iğneler özellikle karşımıza çıkan örnekler içinde yer alıyor.”

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login