Kudüs’te 1.000 Yıllık İslami Muska Bulundu

Kudüs’te, üzerinde “Kareem Allah’a güveniyor. Dünyaların Rabbi Allah’tır.” yazan 1.000 yıllık muska bulundu.

Kudüs’te bulunan 1.000 yıllık muska. Üzerinde “Kareem Allah’a güveniyor” yazıyor. C: Eliyahu Yanai/City of David Archives

Arkeologlar, Kudüs’ün en eski tarihi yerlerinden birinde, bir kuruş büyüklüğünde 1000 yıllık bir kil muska keşfetti. Küçük takı, Kareem adında bir adama aitti ve üzerinde kişisel bir dua yazıyordu: “Kareem Allah’a güveniyor. Dünyaların Rabbi Allah’tır.”

İsrail Eski Eserler Kurumu  ve Tel Aviv Üniversitesi ekipleri, nadir muskaparçasını Givati Otoparkı’nın altında  ortaya çıkardı. Arkeologlar geçtiğimiz on yılda, Kudüs’teki en büyük kazı alanı olan Givati Otoparkı’nın altında, değerli taşlar ve altın madeni paralar gibi sayısız eseri ortaya çıkardı.

Bu tür muskalar, Kudüs’ün erken aşamalarında gündelik hayatın sembolüydü. Muskanın üzerindeki dini yazı, sahibine kutsanma getirmesi anlamına geldiğini gösteriyor.

(Vikinglerin Mezar Kıyafetlerinde Neden Allah Yazıyor?)

İsrail Eski Eserler Kurumu’ndan Yiftah Shalev, “Bunun gibi bir muskanın amacı kişisel korunma kazanmaktı. O dönemden beri bu gibi muskaların amacı, nazardan korunmaktır.” diyor.

Arkeologlar bu objeyi, küçük bir odada, alçı döşemenin altına yerleştirilmiş olarak buldular. Muskanın sahibi Kareem’in bu objeyi kaybedip kaybetmediği, ya da binanın korunması için yapının inşaatında zeminin altına yerleştirilip yerleştirilmediği bilinmiyor. Her iki durumda da, alçı döşeme, bu muskanın korunmasına yardımcı olmuş, çünkü kil böyle bir yerde korunmadığı zamanlar, parçalanmaya eğilimlidir.

İslam’ın Altın Çağına ait sağlam bir kil kandil de muska ile aynı yerde bulundu. C: Eliyahu Yanai/City of David Archives

Takının üstündeki yazı, yaklaşık 1000 yıl öncesine ait olan Abbasi hanedanının tipik hat sanatında yazılmıştı. Kazı alanında, İslam’ın altın çağı olarak bilinen bu döneme ait, bir kandil de dahil olmak üzere çanak çömlek parçaları da bulundu.

Kudüs İbrani Üniversitesi’nden Nitzan Amitai-Preiss, muskanın üstündeki kısmen soluk yazıtı deşifre etti. Yapılan açıklamaya göre, bu yazıt, Mekke’ye giden yol boyunca bulunan eski mühürler ve yol kenarındaki yazıtlardaki cümlelere benziyordu.

(Mısır’daki Ortaçağ Mağarasında “Allah Dışında Tanrı Yok” Yazısı Bulundu)

Abbasilerin, İslam dininin peygamberi olan Muhammed’in amcası Abbas bin Abdülmuttalib’in neslinden gelen kişiler olduğuna inanılıyor. Abbasiler, İslam’ın Altın Çağında bilim, teknoloji ve kültürün merkezi olan günümüz Irak’ında, Bağdat’taki başkentlerinden hüküm sürmüşlerdi. Bu dönem, Hülagû Han’ın liderliğindeki Moğollar Bağdat’ı ele geçirdiğinde, 1258 yılında sona erdi.


Live Science. 18 Haziran 2018.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login