Köpeklerin Evcilleşme Süreci Araştırılıyor

Skidmore’dan Biyolog Abby Grace Drake ve Rey Juan Carlos Üniversitesi’nden Micheal Coquerelle’in yeni çalışmalar ışığında 3D Fosil analizleri üzerinden yaptığı araştırmalar bilinen tarihlerin aksine köpeklerin evcilleştirilmesi hakkında yeni bilgiler sunuyor. Araştırmacılar bu konu hakkında Nature dergisinde ortak bir makale yayınladılar.

köpeklerin evcilleşme süreci araştırılıyor

Köpeklerin insanların yanında avcı toplayıcılıktan yerleşik yaşama geçişte her zaman bir dost olarak var olduğu bilinmekte. Evcilleştirilmeye dair en net fosil örnekleri Neolitik Çağ’dan gelse de, genetik analizler ışığında köpeklerin evcilleştirilmesinin bunun çok daha öncesinde gerçekleştiği düşünülmektedir. Bu dönemlere ait Rusya ve Belçika’daki sitelerden gelen fosil örnekleri, araştırmaların merkezinde bulunmakta. Antik köpekler ile günümüz köpekleri arasındaki akrabalığının tanımlanabilmesi için ise filogenetik analizlerle morfolojik verilere dayalı bir sınıflandırma gerekmektedir yani ancak bu şekilde prehistorik dönem köpeklerinin köpek mi yoksa kurt mu oldukları anlaşılabilir.

Araştırmacılar Rusya ve Belçika’dan gelen prehistorik köpek fosilleri ile Kuzey Amerika’dan ve Avrupa’dan gelen antik köpek ve kurt fosil örneklerini 3D ortamda morfolojik olarak karşılaştırdıklarında sonuç daha önceden köpek olduğu düşünülen Rusya ve Belçika’dan gelen fosillerin kurt olduğu gerçeği ortaya çıktı.

Drake bu konu hakkında:  “Araştırmacılar her zaman için en erken evcil köpek fosilini bulmaya istekli olmuşlardır ancak bunun kesinliğe kavuşturulabilmesi için gereken özeni göstermemişlerdir” dedi. Ayrıca bir örnek üzerinden konuşulacak olursa, Alman çoban köpeği kafatasıyla bir Kurt’un kafatasını ayırt edebilmenin çok kolay olmadığını ancak 3D interaktif ortamda yeni gelişen araştırma teknolojileri ışığında bu işlemin çok daha detaylı bir şekilde yapılabileceğini ekledi. Coquerelle ise “Bir köpek ile kurtun kafatasındaki farkların en belirgini genellikle görme açısındadır ve karşılaştırmalarımız sonucu paleolitik fosillerin açıkça kurt olduğunu anlayabildik“ dedi.

Köpekler Neden Paleolitik Dönem’de Değil de Neolitik Dönem’de Evcilleştirilmiş Olmalı?

Drake ve Coquerelle Ray ve Lorna Coppinger hipotezinin bu konu hakkında açıklayıcı olabileceğini düşünüyorlar, yani yerleşik yaşamla beraber insanların artıkları ile beslenmeyi öğrenen kurtlar için oluşan stabil besin kaynağı köpeğin evcilleştirilmesi için gerekli ortamı sağlayabildi ve bu yüzden köpeklerin Neolitik sırasında evcilleştiğini söylüyorlar .

3D ölçümlerin geleneksel yöntemlere göre çok daha fazla sayıda veriye sahip olduğunu ve çok daha detaylı araştırma yapabilme olanağı sunduğunu söyleyen araştırmacılar oluşturulan veritabanında 106 farklı ırkı temsil eden 677 köpek ve kurt türü kullandıklarını belirtiyorlar ve belli sınıflandırmalar ışığında bu köpekler ile paleolitik fosilller arasındaki farkın çok daha net bir şekilde görünür kılındığını söylüyorlar.

Olasılıkla 15.000 yıl önce başlayan köpeklerin evcilleşme süresi düşünüldüğünde ilk köpek cinsinin 200 sene öncesinde isimlendirilip ırk standartlarının oluşmuş olması ise onların evrim sürecinde insan elinin ne kadar kuvvetli bir etken olduğunu göstermektedir

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply