Koç Üniversitesi Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi Açıldı

Koç Üniversitesi ve Stavros Niarchos Vakfı iş birliğiyle Rumeli Feneri Kampüsü’nde Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) kuruldu.

Koç Üniversitesi Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi Açıldı

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Geç Antik Çağ ve Bizans sanatı ve arkeolojisi alanında bilimsel çalışmaları teşvik edecek olan GABAM, Türkiye’nin kültürel varlığının önemli kısmını oluşturan Bizans kültürünü bilimsel olarak ele alacak.

Merkez, Türkiye’deki Bizans dönemine ait kültürel varlığın incelenmesi ve belgelenmesine katkı sağlarken, koruma bilincinin gelişmesi ve koruma politikalarının oluşturulmasında da pay sahibi olacak. Uygun olan koruma/konservasyon projeleri ise bilimsel, teknik ve mali açıdan merkez tarafından desteklenecek.

GABAM’la, arkeoloji, tarih, sanat tarihi gibi bilimsel disiplinlerde çalışan bilim insanları desteklenerek, uluslararası bilimsel literatüre önemli katkılar sağlanmış olacak. Ayrıca, lisans ve lisansüstü programların yanı sıra özellikle doktora düzeyindeki eğitim programlarıyla bu alanda çalışan uluslararası niteliklerde araştırmacılar yetiştirilmesine katkı sağlanacak.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, merkezin Türkiye ve Yunanistan arasında akademik ve kültürel bir köprü oluşturup, küresel bilginin ilerlemesi, kültürel mirasın korunması ve bir bütün olarak toplumun iyileştirilmesi açısından yararlı olacağını belirtti.

GABAM Direktörü Prof. Dr. Engin Akyürek de Bizans uygarlığının yaklaşık 11 yüzyıl boyunca Anadolu topraklarında varlığını sürdürdüğüne değinerek, şunları kaydetti:

“Bu alandaki ilk bilimsel çalışmalar Osmanlı dönemine kadar uzanıyor olsa da Türkiye’de Bizans sanatı tarihi ve arkeolojisi konusundaki çalışmalar özellikle 2000’li yıllarda bir ivme kazanarak uluslararası alanda varlığını duyurabildi. 1940’lı yıllarda ilk defa İstanbul Üniversitesi’nde okutulmaya başlayan Bizans sanatı tarihi dersleri, bugün sanat tarihi bölümü olan bütün üniversitelerin müfredatına girmiş durumda. Türkiye’deki akademisyenlerin yürütmekte olduğu alan çalışmaları günümüzde bu bilim dalına kayda değer katkı sağlıyor.”

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login