Kırım’daki Mağarada Nadir Ayı Türünün Çenesi Bulundu

Paleontologlar tarafından bulunan Etrüsk ayısı çenesi, Rusya’nın Pleistosen faunası hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayabilir.

Etrüsk Ayısı kalıntıları Dimitri Gimranov tarafından Taurida Mağarası’nda bulundu.

Ural’dan paleontologlar, (Kırım Yarımadası’nda bulunan) Taurida Mağarası’nda (2-1.5 milyon yıl önceye tekabül eden) Erken Pleistosen döneminde yaşamış bir Etrüsk ayısının alt çenesini buldular. Bilim insanları bulgularını uluslararası paleobiyoloji dergisi Histroical Biology’de yayımladılar.

Günümüz boz ayıları ile mağara ayılarının atası olan Etrüsk ayısının kalıntıları; Erken Pleistosen büyük memeli faunasının bir parçası olarak Batı Avrupa’da, Asya’da ve Kuzey Afrika’da gün yüzüne çıkarıldı, ancak şimdiye kadar Rusya’da böyle bir keşif gerçekleştirilmemişti. İşin aslı, Rusya’nın Erken Pleistosen faunasının karada yaşayan büyük omurgalıları bulundurduğu şimdiye dek bilinmiyordu. Bu açıdan, Kırım, bilim insanları için ilgi çekici ve aydınlatıcı bir yer olarak ön plana çıkıyor.

(İlgili: Ural Dağlarında Paleolitik Dönem Deve Resmi Bulundu)

“Bir açıdan, bulgularımız, Etrüsk ayısının Doğu Avrupa’daki coğrafi yayılımını genişletiyor, diğer bir açıdan ise ‘Kırım’ ayısının Asya ve Avrupa’daki ayılar arasındaki bağlantı olduğuna işaret ediyor. Bunun yanı sıra, bu bulgu, ayıların evrimsel özelliklerini ve türün tarihi biyocoğrafyasını karakterize etmemize olanak sağlıyor.” diye belirtiyor Dimitri Gimranov. Gimranov, Ural Federal Üniversitesi Beşerî Bilimlerde Doğa Bilimleri Yöntemleri Laboratuvarı’nda ve Rusya Bilimler Akademisi Ural Şubesi, Bitki ve Hayvan Ekolojisi Paleoekoloji Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapıyor.

2020-2021 yıllarında, paleontologlar, bölgede arkeolojik bir kazı gerçekleştirdiler. Kalıntılar, Taurida çökeltilerinin yüzey üstü katmanlarında yer alan “Sırtlan İni” adlı küçük bir odacıkta bulundu. Araştırma yıl boyu devam etti. Sonuçlar; Etrüsk ayılarının vaşaklar, dev sırtlanlar, hançer dişli kediler ve kurtlar gibi dev avcılarla aynı ortamda yaşadıklarını, yiyecek kaynakları için bu dev avcılara ve muhtemelen insanlara karşı mücadele ettiklerini gösterdi.

“2 milyonu aşkın bir süre önce, o dönemin (antiloplar, boğalar, filler, sırtlanlar ve Etrüsk ayılarından oluşan) faunası  ile birlikte insanlar da Avrasya’ya doğru ilerlediler. Bu faunaya mensup canlıların Batı Avrupa topraklarındaki varlığı genellikle antik insan türlerinin varlığıyla ilişkilendiriliyor. Taurida’da, antik insan kalıntılarına rastlamadık; büyük olasılıkla orada olsalar da biz onları henüz bulamadık. Ancak, Taurida mağarası faunasının (Etrüsk ayısı, hançer dişli kaplanlar, sırtlanlar ve diğer büyük memelilerden oluşan) yapısı, bu bölgenin, o dönemde antik insanların göç yollarından biri olabileceğini gösteriyor.” diye söylüyor Dimitri Gimranov.

Araştırmacılar; Etrüsk ayılarının, erken insan dönemindeki Avrupa faunalarının tipik bir üyesi olduğuna inanıyorlar. Araştırmacılar, bu sonuçlara, Taurida Mağarası’nda buldukları bulgular ile aynı çağda aynı faunaya sahip olmuş en yakın yer olan ve en erken Avrasyalı insan kalıntılarının bulunduğu Gürcistan’daki Dmanisi’de bulunanları kıyaslayarak ulaşıyorlar.

Çalışmaya Ural Federal Üniversitesi, Bitki ve Hayvan Ekolojisi Enstitüsü, Rusya Bilimler Akademisi Ural Şubesi, Paleontoloji Enstitüsü, Rusya Bilimler Akademisi ve Barselona Otonom Üniversitesi’nden bilim insanları katılım gösterdi. Çalışmanın bir sonraki aşamasında paleontologlar, Etrüsk ayılarının beslenme alışkanlıklarını ve ekolojik özelliklerini incelemeyi planlıyorlar. Bu inceleme, diğer büyük yırtıcı hayvanlarla gıda kaynakları için nasıl rekabet ettiklerini anlamaya yardımcı olacak.


Ural Federal University. 20 Mayıs 2022.

Makale: Gimranov, D., Lavrov, A., Prat-Vericat, M., Madurell-Malapeira, J., & Lopatin, A. V. (2022). Ursus etruscus from the late Early Pleistocene of the Taurida сave (Crimean Peninsula). Historical Biology, 1-14.

Ege Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisi.

You must be logged in to post a comment Login