Ural Dağlarında Paleolitik Dönem Deve Resmi Bulundu

Ural Dağlarında yer alan Kapova mağarasında, günümüzden önce 37.700 ila 14.500 yılları arasına tarihlenen iki hörgüçlü deve resmi keşfedildi. Bu dönemde bu bölgede deve yaşamıyordu.

Kapova Mağarası’ndaki deve resmi. F: Vladislav Zhitenev/Lomonosov Moscow State University

Kapova mağarasında iki hörgüçlü bir deven resmi keşfedildi. Resmin yaşının 37.700 ila 14.500 yılları arasında olduğu tahmin ediliyor. Fakat bu zaman aralığında Güney Urallarda deve bulunmuyordu. Bu keşif, Üst Paleolitik çağdaki sanatçıların uzun mesafeler göç edebildiğine dair görüşleri destekliyor.

Mağara duvarındaki deve, kırmızı aşı boyasıyla çizilmiş ve dış hatları kısmen kömürle belirginleştirilmiş. Bu eşsiz keşif, mağarayı temizlemek üzere Başkurtistan devletinin Kültürel Mirasın Korunması Devlet Ofisi tarafından davet edilen Andorra’nın tanınmış restorasyon uzmanı Eudald Guillamet tarafından yapıldı.

(Mağaralardaki Gizemli Geometrik Semboller Yazının Kökenini Aydınlatabilir)

Kapova ve Ignatievskaya mağaralarındaki araştırmaları yürüten V. S. Zhitenev, “Bu resim, Fransa ve İspanya mağaralarının sanat kompleksleriyle benzerliğe sahip değil ancak Ignatievskaya mağarasındaki deve resmini andırıyor. Şimdi, muhtemelen Güney Urallar’daki Üst Paleolitik mağara resimleri içinde önemli bir resim haline gelecek.” diyor.“Bu panelde çizimlerin yaşı kesin bir şekilde henüz tespit edilmedi ancak, resmin boyandığı madde ve bunu kaplayan kalsit tabakasının uranyum-toryum kalıntılarının sonuçları, çizimin yapıldığı süreyi gösteriyor. Bu resimler Üst Paleolitik dönemde, en eski 37.700 yıl önce, en yeni 14.500 yıl önce yapılmıştı. Kapova mağarası kazılarında şimdiye kadar sadece üst tabakalar tarihlendi ve bu tabakalarda 19.000 ila 17.000 yıl öncesine ait Paleolitik sanatçıların izlerine rastlandı.”

Resimlerdeki sanatsal özellikler ve düzenlemelerle birlikte mağaradaki insan faaliyetlerinin izleri, Üst Paleolitik dönem yeraltı kutsal alanı geleneklerinin Franco-Cantabria bölgesinden türediğini gösteriyor. Ancak buradaki mağara resimleri, Avrupa’daki mağara resimleri kümesinden o kadar uzak ki, resimlerdeki yerel özellikler kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor.

F: Moscow State University

Yünlü mamut resmi de bulundu

Bölgedeki mağara sanat geleneğinin çok uzun bir yoldan gelişi, buzul çağında Güney Urallar’da yaşayan insanların sadece Avrupa mağaralarında yaygın olan atların, bizonların, mamutların ve yünlü gergedanların resimlerini değil, aynı zamanda yerel faunanın da resimlerini çizdiğini gösteriyor. Taş aletlere yapılan analizler de bu varsayımı destekliyor.

(11.000 Yıllık Shigir İdolü Muhtemelen Kunduz Dişleriyle Oyulmuş)

Zhitenev, “Bu deve resmi, Kapova Mağarası’ndaki bunu çizen insanların Hazar Denizi yönüyle bağlantısını göstermesi açısından çok önemli. Bu bağlantı daha önce Hazar bölgesinden gelen fosil kabuklardan yapılan süslemelerin kullanılmasına dayanıyordu. Dahası, bu bağlantı, mağara resimleri ile mağara kutsal alanları oluşturma geleneğinin yayılabileceği olası bir yol olarak da oldukça ilginç.”

“Aynı şekilde önemli olarak, deve resminin keşfi ile birlikte, bir mamuta benzeyen başka bir hayvan figürü de kısmi olarak ortaya çıktı. Bu mamut figürü, mağaranın orta tabakalarında ortaya çıkan en iyi korunmuş yünlü mamut resmi.”

F: Moscow State University

Araştırmalar devam edecek

Aralık ayında, Moskova Devlet Üniversitesi arkeologları, Kapova ve Ignatievskaya mağaralarında Paleolitik sanatı araştırmaya devam edecek. Kışın, yeraltı mağaralarının ve galerilerinin duvarları, yaza kıyasla çok daha kuru, bu da tabloların en küçük detaylarını bile ortaya çıkarmayı kolaylaştırıyor.

(Urallar’da Kemikleri Bulunan Mağara Aslanları Kurban Edilmiş Olabilir)

Mağaralardaki dinamik faktörlerin, duvar resimlerinin tahrip edilmesiyle ilgili jeokimyasal süreçler üzerindeki etkisini incelemek amacıyla, resimlerin durumunun izlenmesi de devam edecek.


Eurekalert. 27 Kasım 2017.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login