Kalehöyük’te Beş Farklı Uygarlığın İzlerine Rastlandı

Kırşehir’deki Kalehöyük’te 3 yıldır süren kazılarla, Osmanlı, Selçuklu, Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait kalıntılara ulaşıldı.

Kalehöyük’te Beş Farklı Uygarlığın İzlerine Rastlandı

Kalehöyük’te iki ayrı bölgede devam eden kazılarda, 5 ayrı tabakada 5 uygarlığa ait izlere rastlandı. Kalehöyük’ün tarihi MÖ. 5. Yüzyıla, Demirçağ’a kadar uzandı.

11 metre derine kadar kazılan höyükte Selçuklu dönemine ait büyük bir yapı olduğu düşünülüyor. Kazının bilimsel danışmanı Yrd. Doç. Dr. Işık Adak Adıbelli AA’ya yaptığı açıklamada, “Bu yapı inşa edilirken Roma dönemine ait tabakayı tahrip etmiş. Ancak Helenistik dönem tabakasına yaklaşık 2,5 metreden itibaren rastlıyoruz. Temeller buralara kadar inmediği için nispeten korunmuş. Kerpiç duvarlar, moloz taşlarla örülmüş duvarlar ortaya çıkıyor. Osmanlı dönemine ait seramik parçaları, sikkeler görüyoruz” dedi.

Geçtiğimiz aylarda Kalehöyük’ün arkeopark olarak düzenleneceği belirtilmişti. Proje ile Kalehöyük ve çevresinde arkeolojik, kültürel değerlerin korunarak yaşatılması, alana getirilen yeni fonksiyonlarla Kalehöyük alanının Kırşehirliler tarafından kullanımının sağlanması, kazı evi ile arkeolojik çalışmalarda çıkarılan parçaların Kırşehir halkı ile paylaşılması, gençlerin kendi tarihi değerlerini koruması amaçlanıyor.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login