Jeofizik Araştırmaları Amphipolis’te Başka Yapılara İşaret Ediyor

Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Amphipolis’teki Kasta Tepesi’nde yapılan jeofiziki ve jeolojik haritalamalar, bölgede daha birçok kazılması gereken alan olduğu ortaya çıkardı. Kültür Bakanı ayrıca, daha önceden müthiş Amphipolis mezarına yapıldığı gibi bölgenin de dijital bir simülasyonunun yapıldığını belirtti.

Dijital simülasyonun mevcut durumu ve kazılmadan önceki durumunun karşılaştırılması, tepenin büyük bir bölümünün doğal oluşumlarla meydana geldiğini ortaya çıkardı.
Fakat Kültür Bakanı simülasyonun henüz tam olarak bitmediğini sözlerine ekledi.

“Bölgede jeoteknik amaçlı sondajlar açılacak ve elde edilen veriler simülasyona entegre edilecek. Elektriksel tomografilerle elde edilen Kasta Tepesi’nin yeraltı görüntüleri, antik döneme ait olabilecek bazı yapılar gösteriyor.”

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply