Japon Kurdu, Modern Köpeklerin En Yakın Vahşi Akrabası Çıktı

Araştırmacılar, Japonya’da nesli tükenmiş kurdun, evcil köpeklerin bilinen en yakın akrabası olduğuna dair kanıtlar ortaya çıkardı.

Soyu tükenmiş Japon kurdu (Canis lupus hodophilax)

Bir asırdan fazla bir süre önce soyu tükenmiş olan türlerin müzedeki dokuz örneğinin genomlarını sıralayan bir araştırmaya göre, Japon kurdu, köpeklerin atası ile şimdiye kadar bulunan diğer kurtlardan daha yakından ilişkili.

Japonya’daki İleri Araştırmalar Üniversitesi’nden Yohey Terai, “Bu sonucu hiç beklemiyordum.” diyor.

Köpeklerin gri kurtlardan evrimleştiği uzun zamandır biliniyor, ancak günümüzde yaşayan hiçbir kurt, köpeklerle yakından ilişkili değil. Dolayısıyla, geçerli hipotez, köpeklerin artık soyu tükenmiş bir kurt grubundan evrimleştiği. Ama hangil kurtlardan evrimleştiler ve bu olay nerede gerçekleşti?

Japon kurdu (Canis lupus hodophilax), çoğu gri kurttan daha küçük olan bir alt türdü. Son kaydedilen birey, 1905’te öldürüldü, ancak Japonya ve Avrupa’daki birkaç müzede örnekleri var. Bu, Terai ve meslektaşlarının, DNA’nın çıkarılabileceği, çoğunlukla kemiklerden oluşan doku örnekleri alabilecekleri anlamına geliyordu.

(Antik DNA, Köpeklerin Evrimi Hakkında İpuçları Veriyor)

Bu genomların diğer kurtlar ve köpeklerle karşılaştırılması, Japon kurdunun 20.000 ila 40.000 yıl önce ortaya çıkan kurtların ayrı bir evrimsel dalında yer aldığını gösterdi. Bu kurtlardan bazıları evrimleşerek Japon kurtlarına, bazıları ise köpeklere evrildi.

Bu bölünme büyük olasılıkla Doğu Asya’da meydana geldi ve bu, köpeklerin doğrudan kurt atalarının yaşadığı yer olduğunu gösteriyor. Terai, bunu doğrulamak için bu bölgede bulunan eski kurt kemiklerinden DNA çıkarmayı umuyor, ancak bu tür eski kemiklerdeki DNA’nın korunmasının muhtemelen zayıf olacağını söylüyor.

Terai, köpeklerin kurt atalarının Doğu Asya’da yaşadığı doğrulansa bile, bunun köpeklerin orada evcilleştirildiği anlamına gelmediğini söylüyor.

Terai, “Köpeklerin insanlarla ne zaman ilişki kurmaya başladıklarını genom verilerinden belirlemek mümkün değil” diyor. Bunun için arkeolojik kanıtlara ihtiyaç var.

Genomlar ayrıca, ilk bölünmeden sonra, Japon kurt soyu ile erken köpekler arasında bir miktar melezleşme olduğunu gösteriyor. Bu en az 10.000 yıl önce olmuş olmalı, çünkü 10.000 yaşındaki bir kızak köpeğinin genomunun yüzde 2’si Japon kurtlarından türemişti. Ekip, bu melezleşmenin kurtlar Japonya’ya ulaşmadan önce gerçekleşmiş olabileceğini düşünüyor.

Çalışmaya göre dingolar ve Yeni Gine şarkıcı köpekleri en yüksek miktarda Japon kurt DNA’sına sahip – yaklaşık yüzde 5,5.


New Scientist. 19 Ekim 2021.

Makale: Gojobori, J., Arakawa, N., Xiayire, X., Matsumoto, Y., Matsumura, S., Hongo, H., … & Terai, Y. (2021). The Japanese wolf is most closely related to modern dogs and its ancestral genome has been widely inherited by dogs throughout East Eurasia. bioRxiv.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login